skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Ontmoetingen

In deze reeks richten we de aandacht op sleutelmomenten of -figuren, meestal in historische context, die bepalend zijn geweest voor ontmoetingen tussen verschillende culturen en/of denktradities.

De lezingen gaan door van 9.30 uur tot 11.30 uur (of tot 12.30 uur indien er twee sprekers zijn).

Middeleeuws denken

In deze reeks verdiepen we ons in een vaak ondergewaardeerde periode, die zowel voor het Westen als het Oosten een belangrijk scharniermoment geweest is.

De lezingen gaan door van 14 uur tot 16 uur (of tot 17 uur indien er twee sprekers zijn).

Back To Top