skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Ulrich Libbrecht (1928-2017) wordt beschouwd als de grondlegger van de comparatieve filosofie in Vlaanderen. Hij was hoogleraar sinologie, Chinese filosofie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven.

Zijn levenswerk bestond uit het bestuderen en toegankelijk maken van de mondiale levensbeschouwelijke diversiteit. Hierbij legde hij de nadruk op de verschillen, niet om ze in een conflictmodel tegenover elkaar te plaatsen, maar om van elkaar te leren. Hij ontwikkelde een uniek model om verschillende filosofische tradities in kaart te brengen en te vergelijken. Het resultaat hiervan vond zijn neerslag in zijn 4-delige Inleiding Comparatieve Filosofie.

Daarnaast was hij gedreven om zijn kennis en verwondering te delen. Via tal van boeken en lezingen bereikte hij met zijn inzichten een ruim publiek.  Hij richtte de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en Filosofie Oost-West in Utrecht op.

Zijn comparatief werk leidde uiteindelijk tot een eigen levensfilosofie waarin hij streeft naar een evenwicht tussen natuur, rationaliteit en mystiek. Door zijn non-conformistische en toch redelijke aanpak blijft hij ook op levensbeschouwelijk vlak voor velen een unieke inspiratiebron.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het Libbrechtgenootschap.

Back To Top