skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

De School voor Comparatieve Filosofie wil geïnteresseerden laten kennismaken met een brede waaier aan levensvisies van vroeger en nu, uit verschillende culturen. Voorkennis is niet vereist, wel openheid van geest.

‘Ik wil een burger van de wereld zijn’ zei Erasmus.

Dit is ook het motto van onze school.

Lees meer

Verandering is het enige wat blijft.

Een oude wijsheid met een hoog actualiteitsgehalte.

De vorige eeuw kende ontwikkelingen op wetenschappelijk, technologisch, economisch en politiek vlak, die geleid hebben tot ingrijpende veranderingen in de samenleving. Het lijkt erop dat ook in de 21ste eeuw deze stroomversnelling zal aanhouden of zelfs zal toenemen. Deze veranderingen roepen vragen op waar oude zekerheden geen afdoend antwoord meer op hebben. Het verlies van de vanzelfsprekendheid speelt wellicht mee in de zoektocht van mensen naar nieuwe waarden en zekerheden, en verklaart de toegenomen belangstelling voor filosofie.

Als we vandaag spreken over filosofie, kunnen we ons niet langer beperken tot de westerse filosofie. Een algehele schaalvergroting als gevolg van toenemende transport- en communicatiemogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat de wereld kleiner geworden is. Contacten met andere culturen zijn niet langer een vorm van exotisme, maar maken deel uit van ons dagelijks leven. Niet enkel op materieel vlak, maar ook op levensbeschouwelijk vlak worden we voortdurend geconfronteerd met waarden en ideeën die anders zijn dan de waarden en ideeën waarmee we vertrouwd zijn.

In onze geglobaliseerde wereld is een kennismaking met het denken van verschillende culturen, westerse en niet-westerse, dan ook een meerwaarde. Het ideaal van de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht, stichter van SCFA, is wereldburgerschap op filosofisch vlak. Dit vraagt een openheid van geest en de bereidheid om los te laten. Een kennismaking met het denken van culturen die niet de onze zijn, kan immers nieuwe perspectieven openen. Vertrouwde denkpatronen worden in vraag gesteld of in een nieuw daglicht geplaatst.

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen wil hierop inspelen. Filosofie mag niet opgesloten blijven in het academisch milieu. Anderzijds heeft niemand een boodschap aan een al te oppervlakkige popularisatie. Met deze school willen we een kwalitatief hoogstaand programma filosofie aanbieden aan al wie geïnteresseerd is. Voorkennis of een vooropleiding zijn geen vereiste.

Het programma van SCFA omvat een curriculum van drie jaar dat een inleiding biedt in westerse en niet-westerse filosofieën, en in het comparatieve denken. Daarnaast is er een themajaar dat ieder jaar een nieuw thema vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Als autonome vzw is SCFA in staat om  voor elk onderwerp uitstekende docenten uit zowat alle universiteiten in België en Nederland aan te werven. Indien nodig worden bekwame docenten buiten de universiteit gezocht. SCFA kiest bewust voor een brede, genuanceerde en pluralistische kijk op filosofie.

Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband met het Centrum Pieter Gillis, het reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen.

Back To Top