skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

SCFA organiseert als VZW (vereniging zonder winstoogmerk) cursussen, seminaries en andere activiteiten. Hiervoor vraagt ze een bijdrage die aangewend wordt voor de goede werking.

De cursist verklaart zich akkoord om een account aan te maken met een minimaal aantal persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, postcode en gemeente.
Bij het ontbreken van één van deze gegevens kan er geen account aangemaakt worden.

Betalen voor een activiteit kan enkel online via de website.

Aanmelden en betalen geldt altijd voor de volledige cursusdag.
Er wordt geen terugbetaling voorzien bij eventueel stopzetten binnen de periode waarvoor de betaling geldt.

Voordeeltarieven worden enkel toegekend op vertoon van het vereiste document.

Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart u zich ook akkoord met het privacybeleid en de disclaimer clausule van SCFA vzw.

Back To Top