skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Middeleeuws denken 1

0.00

64 aanmeldingen

“Quasi liber et pictura”
Algemene inleiding in het middeleeuws denken

  • Docent(en): Paul Wackers
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 23 januari 2021

Beschrijving

Een fundamenteel uitgangspunt van heel het middeleeuwse denken is dat een schepper de wereld geschapen heeft en dat daarom dat alles wat we om ons heen en in onszelf kunnen waarnemen niet alleen als onderdeel van de wereld functioneert maar ook op een of andere manier iets uitdrukt over die schepper. In een middeleeuwse hymne wordt dat poëtisch uitgedrukt door te stellen dat alles in de wereld voor ons is quasi liber et pictura (“als boek en schilderij”).

Door deze gerichtheid op het symbolische, verwijzende karakter van de werkelijkheid is het middeleeuwse denken heel anders dan het onze. In dit seminarie zal het middeleeuwse denken begrijpelijk – en hopelijk ook invoelbaar – worden gemaakt door systematische bespreking van belangrijke thema’s en door tekstlezing. Dat laatste toont niet alleen hoe middeleeuwers zelf hun ideeën uitdrukken maar laat ook zien welk materiaal moderne onderzoekers moeten gebruiken om het middeleeuwse denken zo goed mogelijk te reconstrueren.

Back To Top