skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Deze website is eigendom van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw, hierna SCFA genoemd.

SCFA besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt. SCFA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Meningen geuit door docenten, zijn die van de auteur(s) en niet die van SCFA. Op de website van SCFA wordt regelmatig verwezen naar andere websites. SCFA is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons-) gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, de disclaimer en de algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

De informatie op de website van SCFA wordt regelmatig aangevuld en/of gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig. SCFA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Back To Top