skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Middeleeuws denken 2

10.00

113 aanmeldingen

Augustinus en de goddelijke genade,

een gedreven strijd tot in de 17de eeuw

  • Docent(en): Els Agten
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 27 februari 2021
  • Tijdstip: 14 uur tot 16 uur

Beschrijving

Kerkvader Augustinus (354-430) wordt algemeen beschouwd als de ‘doctor gratiae’ (leermeester van de genade).

In deze lezing verkennen we eerst het leven van Augustinus en diens ideeën over genade. De interpretatie van zijn genadeleer gaf in de eeuwen na zijn dood steeds opnieuw aanleiding tot controversen.

We gaan daarom in een tweede deel na hoe de receptie van Augustinus’ genadeleer de motor vormde van de 17de-eeuwse discussies tussen Jansenisten en Jezuïeten in de Lage Landen.

—-

Els Agten studeerde Romaanse Talen en Theologie aan KU Leuven. In 2014 behaalde zij een doctoraat in de Theologie aan de KU Leuven met een verhandeling over het Jansenisme en volkstalige Bijbelvertaling. Momenteel is zij voltijds verbonden aan bisdom Hasselt als stafmedewerker gezinspastoraal en parochiecatechese. Daarnaast heeft zij nog een 10%-aanstelling aan KU Leuven als onderwijsondersteuner voor het Junior College project en is ze docent Kerkgeschiedenis aan de Hogere Instituten voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen en Hasselt.

Back To Top