skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Middeleeuws denken 3

0.00

Waar vragen we naar als naar God vragen?
Over Thomas’ benadering van de godsvraag.

  • Docent(en): Rudi te Velde
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 27 maart 2021
  • Tijdstip: 14 uur tot 16 uur

Beschrijving

De eerste serie van kwesties van Thomas’  Summa Theologiae zijn gewijd aan een onderzoek naar God (qq. 2-11). Het is een fundamentele analyse van datgene wat we met het woord ‘God’ plegen aan te duiden, invloedrijk in de theologie en bepalend voor het klassieke theïstische begrip van God. De God van het klassieke theïsme staat tegenwoordig onder kritiek; het is een God die misschien te veel wordt opgevat als een bijzonder wezen die buiten en boven de wereld staat in plaats van ook immanent in de wereld te zijn. In het onderzoek van de Summa, dat fascineert om zijn systematische precisie, ontwikkelt Thomas een denken over God waarin het aspect van ‘transcendentie’ steeds in samenhang gedacht wordt met het aspect van ‘immanentie’. Het begrip van deze samenhang biedt een belangrijke correctie van het klassieke theïsme.

We zullen aan de hand van een selectie van tekstfragmenten van Thomas bespreken welke vragen hij stelt in zijn onderzoek en hoe hij stapsgewijs een genuanceerd ‘begrip’ van wat God (niet) is opbouwt. Dit biedt het uitgangspunt voor een gezamenlijke discussie over de gangbare theïstische voorstelling van God en de problemen die daaraan (volgens ons) eigen zijn.

Back To Top