skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Lode Willems

Op 9 juni 2020 overleed Lode Willems (1934), ex-redacteur van Knack.
Hij was een minzaam man die op een eigen en typerende wijze journalistiek bedreef.

In de beginjaren van onze School voor Comparatieve Filosofie interviewde hij professor Libbrecht (de stichter van SCFA). Het gesprek verscheen op 13 februari 1991 in Knack.

De reacties waren overweldigend. In die tijd was de ‘vaste’ telefoon het enige middel om snel info te vragen. We moesten een antwoordapparaat kopen om adressen en telefoonnummers correct te kunnen noteren. Het aantal cursisten van onze school groeide op korte tijd van 60 naar 159.

Het interview van Lode met professor Libbrecht is nog steeds relevant.
Je vindt het hier.

Back To Top