skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Bericht vanuit de stilte (Koen Verrycken)

Koen Verrycken, sedert 1991 docent aan en tot voor kort ook bestuurslid en ondervoorzitter van de SCFA, presenteerde eind november 2019 onder ruime belangstelling zijn meest recente boek:

Koenraad Verrycken, Athene of Jeruzalem. De filosofie en de heilige waarheid, Academic and Scientific Publishers, Brussel, 2019, 395 p., € 26,95.

Door de coronacrisis kon het boek tot dusver slechts in beperkte mate onder de aandacht van de cursisten van de SCFA worden gebracht.

Men vindt het boek (met inhoudstafel en coverteksten) zeer gemakkelijk op de site van de uitgever: www.aspeditions.be .

Het boek is te verkrijgen via onze vertrouwde boekhandelaar: www.oneindigeverhaal.be, zowel online als op de boekenstand tijdens de cursusdagen.

De stelling die de auteur in het boek vanuit de geschiedenis van de filosofie  verdedigt is dat er een blijvende onverenigbaarheid bestaat tussen het rationele denken van de filosofie (Athene) en het monotheïstische denken in zijn drie grote vormen (Jeruzalem). Speciale aandacht wordt besteed aan de actuele monotheïsme-kritiek van de Egyptoloog Jan Assmann en de classicus-hebraïst Jean Soler. Beiden zijn overtuigd van de intrinsieke gewelddadigheid van het monotheïsme, een stelling die jammer genoeg door de gebeurtenissen van de laatste decennia en vooral jaren lijkt te worden bevestigd. In elk geval een materie die de passies hoog doet oplaaien.

Als u het boek op onze boekenstand verzorgd door ‘t Oneindige Verhaal kunt kopen, bestaat er mogelijkheid het door de auteur te laten signeren op zaterdag 27 februari 2021, de cursusdag van de SCFA (Ontmoetingen 2) over Schopenhauer en het Indiase denken, gedoceerd door Bruno Nagel en Koen Verrycken.

Back To Top