skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Giorgio Agamben “Reqiuem for students”

Giorgio Agamben (1942–) is één van de meest invloedrijke hedendaagse Italiaanse filosofen. In 1995 publiceerde hij zijn Homo sacer, waarin hij de relatie tussen politiek en leven behandelt. De titel Homo sacer verwijst naar het Romeins recht: de homo sacer was een mens die buiten het menselijke en het goddelijke recht werd geplaatst en daarom ook door iedereen straffeloos mocht gedood worden. Homo sacer is derhalve een werk dat de thematiek van de ‘kwetsbaarheid’ van het leven in de ruimere politieke ruimte onder de loepe neemt. Homo sacer is besproken in het tijdschrift Filosofie (2018/4).

Naar aanleiding van hoe politieke besluitvorming in deze periode van de Covid-19 pandemie de ‘kwetsbaarheid’ van kennisproductie en kennisoverdracht in onderwijsinstellingen wereldwijd heeft aangetoond, heeft Giorgio Agamben op 23 mei 2020 de tekst “Requiem for the Students” (Requiem voor de Studenten) gepubliceerd. https://medium.com/@ddean3000/requiem-for-the-students-giorgio-agamben-866670c11642

In deze tekst klaagt hij wat hij het ‘technologische barbarisme’ en de ‘nieuwe dictatuur van de telematica (telecommunicatie en informatica, dataverbindingen en computernetwerken)’ noemt aan, en luidt hij de alarmbel over het verloren gaan van het ‘student zijn als levensvorm’.

Bart Dessein

Back To Top