skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Eerstvolgende activiteiten

EERSTE JAAR

Hoe het begon…

Meer

Een gratis kennismakingsdag in september biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en de werking van SCFA. Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht.

Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het hedendaagse denken in Oost en West.

TWEEDE JAAR

Ontwikkelingen

Meer

Er wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het Indiase, het Chinese als het westerse denken. We zien hoe in de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden.

Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

DERDE JAAR

Interculturele dialoog en vergelijking

Meer

In het derde jaar gaan we de dialoog aan met culturen en denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen.

We besteden aandacht aan interacties tussen westerse filosofie en oosters denken.

In de comparatieve filosofie denken we na over de mogelijkheden om denktradities uit verschillende culturen te vergelijken en te integreren. Kan de vergelijkende methode leiden tot wederzijds begrip?

Het derde jaar krijgt een alternerende invulling en wordt tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

THEMAJAAR

Orde en chaos

Meer

Mensen leven in een spanningsveld tussen orde en chaos.
Orde creëert voorspelbaarheid, zekerheid, duidelijkheid. Maar bestaat er wel echt orde of creëren we die zelf? Of is orde niet meer dan een product van onze geest? Orde kan ook beklemmend worden. In de onveranderlijkheid van de orde is geen ruimte meer voor creativiteit, voor het nieuwe.
In de chaos, waar de dingen niet meer vaststaan, is er ruimte voor verandering. Maar is chaos wel mogelijk, of zal onze geest altijd wel patronen herkennen? En chaos kan ook levensbedreigend en destructief worden.
In het themajaar gaan we dieper in op hoe verschillende culturen over dit spanningsveld hebben nagedeacht.

SEMINARIE

Orde en chaos

Meer

In de seminaries staan tekstlezing en –bespreking centraal. De onderwerpen sluiten aan bij het themajaar. Door de kleinschaligheid en de interactieve lesmethode kunnen andere accenten worden gelegd dan tijdens de gewone filosofiecursussen.

Alle belangstellenden zijn welkom.

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw

De School voor Comparatieve Filosofie wil geïnteresseerden laten kennismaken met een brede waaier aan levensvisies van vroeger en nu, uit verschillende culturen. Voorkennis is niet vereist, wel openheid van geest.

‘Ik wil een burger van de wereld zijn’ zei Erasmus.

Dit is ook het motto van onze school.

Meer info

Het programma omvat 9 cursusdagen per jaar, 1 per maand, aangevuld met 5 of 6 seminaries. Zowel cursussen als seminaries gaan door op zaterdagen van 10.00 tot 16.30 u.

Meer info

Onze docenten zijn stuk voor stuk experten in hun vakgebied, die met veel enthousiasme en op toegankelijke wijze hun kennis delen.

Meer info

De lessen worden gegeven in Wilrijk, op Campus 3 Eiken van de Universiteit Antwerpen. De lessen worden dezelfde dag ook gestreamd naar de online cursisten. De lessen worden opgenomen en blijven nadien voor zowel de on campus als de online cursisten nog beschikbaar tot het einde van de maand volgend op de cursusdag.

Meer info

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw wil een kwalitatief hoogstaand programma filosofie aanbieden aan al wie geïnteresseerd is.

Voorkennis of een vooropleiding zijn geen vereiste. Er zijn geen examens.

Meer info

We hechten veel belang aan toegankelijkheid. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Dit laat ons toe voordelige prijsformules aan te bieden.

Inschrijvingen gebeuren per les. Je kan maandelijks kiezen welke les je wil volgen. Je kan ook telkens kiezen of je on campus of online wil volgen. Je hoeft niet vooraf aan te melden voor een volledige cyclus.

Nieuws

16mei 24

Folder academiejaar 2024-2025

Open en lees hier onze nieuwe folder voor het werkjaar 2024-2025. Na downloaden kan u hem ook afdrukken. Aanmelden voor lessen of seminaries kan vanaf 1 juli.

Lees meer
26okt 23

Carpooling

Wie geïnteresseerd is in carpooling kan dit via het contactformulier laten weten aan de school. De school zal dan bij naburige cursisten nagaan of er interesse is. Je kan ook gebruik maken…

Lees meer
04sep 22

Geschenkbon

Op zoek naar een origineel geschenk? Ben je enthousiast over onze lessen en wil je iemand blij maken? Vanaf nu bieden we een digitale geschenkbon aan. Bestellen is zeer eenvoudig.…

Lees meer

Cursisten vertellen..

Ik wil jullie danken voor de lessen van prof. De Schutter. Met kennis van zaken, doordacht, mooi taalgebruik en met een vrijheid van spreken zoals je van een filosoof kan verwachten.

Martina De Groote

 

PS vanwege SCFA: professor De Schutter heeft ook een persoonlijke website : Dirk De Schutter – filosoof – essayist

Beste team Comparatieve Filosofie,

We hebben zopas het eerste jaar beëindigd. Graag wil ik jullie meedelen dat wij bijzonder, bijzonder tevreden zijn! Wij leren, genieten, leren en genieten weerom. De professoren-lesgevers bezitten een enorme kennis en delen dit enthousiast aan ons mee. Hoe fijn is dat.
Wij gaan in de zomermaanden zeker het lesmateriaal opnieuw bekijken, bestuderen ……om goed voorbereid naar het tweede jaar te gaan. En daar kijken we nu al naar uit.
Dus een "pluim" voor de organisatie, de lesgevers.

Hartelijke groet,
Johan en Marleen Verlinden-Foubert

Ik vond de cursus van Guido Vanheeswijck van afgelopen zaterdag enerzijds van hoog niveau, anderzijds buitengewoon goed te volgen. Ik heb er erg van genoten.

Twan van Bakel

24 april 2023

 

 

 

"Interesse in FILOSOFIE breder dan de klassieke Griekse/westerse filosofie?
Graag maak ik voor deze geweldige school wat reclame!!! Ik volg al twee jaar de cursusdagen en ze hebben me veel bijgebracht.
Naast klassieke filosofie worden Indiase en Chinese denkwijzen besproken vanaf het eerste jaar.Geleidelijk aan in jaar twee en drie worden vergelijkingen gemaakt om een beter beeld te krijgen over de ontwikkelingen van het denken. Ook het Midden-Oosten krijgt zijn plaats.
Hierbij nodig ik SCFA uit om ook aan Afrika en Zuid-Amerika te denken voor volledigheid. Ook daar hebben ongetwijfeld interessante ontwikkelingen plaatsgevonden!
Bovendien is er jaarlijks een volledig nieuw 'vierde' THEMAJAAR. Daarmee kan je blijven genieten van de verruimende inzichten die deze school biedt!
HAPPY LEARNING! :)"

"Ik heb te snel gesproken en zie Afrikaanse filosofie al op het menu staan! :)"

 

Annelies Verheyen

"Na al die redenen en excuses om geen tijd vrij te maken, uiteindelijk dan toch eens een dag gevolgd en sindsdien ben ik blijven komen. 9 zaterdagen per jaar, om iets te horen dat bevestigt wat je al wist maar nog niet geformuleerd had, dat ongemakkelijk aanvoelt maar daarom juist nieuwe invalshoeken biedt, om gewoon een boompje op te zetten. 9 zaterdagen per jaar, om de blik open te houden."

Karine De Beuckelaer, Lier

“Wat me aanspreekt is de ongedwongen manier waarop alle cursisten van de vier jaren op de filosofiezaterdagen met mekaar in discussie kunnen gaan. Door de afwezigheid van vereiste voorkennis en van examens, is er geen niveauonderscheid en dit werkt positief op de discussies tussen cursisten van om het even welk jaar. Ook de interacties met de docenten -die trouwens van hoog niveau zijn- en de schoolvrijwilligers verloopt prima. Kortom het is telkens een positieve sfeer van ongeveer 200 personen die op een fatsoenlijke manier met mekaar van mening kunnen verschillen.

Het vierde jaar, dat elk jaar een ander thema aansnijdt, is bijzonder boeiend en actueel. Je ziet het gewoon aan de opkomst en de reacties van cursisten in en buiten de aula.

Tijdens de zaterdagseminaries vind ik de verdieping die ik zoek. De onderwerpen zijn vrijwel altijd zeer actueel, grondig uitgediept met ruim voldoende momenten tot interactie met de docent.”

Karel Staes, Rupelmonde

“Wat me aanspreekt is de ongedwongen en flexibele manier waarop deze cursus wordt aangeboden. Ook al zit er een grondig doordachte logica in de verschillende jaren, toch is voor mij de flexibiliteit die me toelaat om hiervan soms af te wijken bijzonder interessant. Geschiedenis heeft zijn logica en die zit in het volledige aanbod maar vandaag is flexibiliteit ook belangrijk. Verder worden de cursussen zeer professioneel gegeven door professoren die hun stiel kennen.

De grondtoon van het aanbod is cultuur-neutraal. Durven afstappen van onze typische westerse waarden is een uitdaging die deze school typeert en waar ze wellicht uniek in is. Het is een aanpak die ik jarenlang zocht en nu gevonden heb.”

Johan Danneels, Rupelmonde

Back To Top