skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Tijd 1

30.0040.00

Inleidende dag themajaar TIJD

  • Docent(en): Joke Hermsen, Els Janssens
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 17 september 2022
30.00
28 aanmeldingen
40.00
64 aanmeldingen

Beschrijving

voormiddag – Comparatief filosofische perspectieven op tijd – Els Janssens

De manier waarop we naar tijd kijken en er onze manier van leven door laten bepalen, is sterk afhankelijk van het wereldbeeld waarin wij leven en opgroeiden. Via het model voor comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht gaan we in verschillende wereldbeeldtypen en culturen na hoe tijd benaderd wordt en vanuit welke waarden dit gebeurt.
De vraag naar de tijd is ook verbonden met de visie op vergankelijkheid en dynamiek. Hoe staan we tegenover het natuurlijke gegeven van veranderlijkheid en onderlinge afhankelijkheid? Is de tijd een vijand of iets om te begeren of macht over te krijgen? Of zijn we zelf de tijd? In hoeverre vechten we tegen het natuurlijke ritme van dag en nacht, seizoenen en levensfasen waarmee we van nature verbonden zijn? Of is tijd vooral een objectief abstract gegeven dat elk moment gelijk en invulbaar maakt, maar ons vervreemdt van onze kosmische inbedding? Laten we het leven bepalen door de kwantiteit van klok en kalender of hechten we ook waarde aan de kwaliteit van de tijd? Wat doen we met begrippen als eeuwigheid en tijdloosheid?
We zoeken de antwoorden niet alleen bij filosofen uit verschillende culturen, maar ook bij dichters. Zij zijn in staat de beleving van de tijd op zo’n manier over te dragen dat ze innerlijk herkenbaar wordt en de cultureel bepaalde interpretatiekaders overstijgt. Door in te zoomen op enkele essentiële verschillen in tijdsbenadering hopen wij wat wegwijzers uit te zetten naar wat dit themajaar in petto heeft.

namiddag – Ogenblik en eeuwigheid. Meer tijd voor creatief en kritisch denken – Joke Hermsen
Waarom hebben we kunst,filosofie, muziek en literatuur nodig als brood?
En: hoe verhouden denkers en dichters zich tot de tijd en de tijdgeest?

 

Co Authors :

Back To Top