skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Gegeven of maakbaar? 1

30.0040.00

De gezagscrisis: stuurloos Europa?

  • Docent(en): Ad Verbrugge
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 21 september 2024
30.00
40.00

Beschrijving

We leven in woelige tijden. Crises tuimelen over elkaar heen, de vervreemding tussen burgers en overheid neemt toe, het politieke landschap raakt meer en meer versnipperd en het functioneren van de democratische rechtsstaat staat ter discussie. De kritiek op ‘de elite’ zwelt aan, traditionele media worden in toenemende mate gewantrouwd en voorheen gezaghebbende instituties liggen onder vuur. Tegelijkertijd groeit het besef dat er geen eenvoudige oplossingen zijn, het probleem zit dieper. Deze problematiek speelt zich zowel af op het niveau van nationale staten als binnen Europa op het niveau van de Europese unie als geheel.

Mede op basis van een grondige reflectie op Aristoteles’ deugdethiek betoogt Ad Verbrugge in De gezagscrisis dat er een leegte schuilgaat in de consumptieve netwerksamenleving. Door een gebrek aan gedeelde bezieling en een levend idee van een gemeenschappelijk goed worden zowel burgers als overheid poreus en vatbaar voor grillige krachten die de bestaande orde uithollen. De gezagscrisis waarmee deze uitholling gepaard gaat, vraagt om een fundamentele bezinning op onze postmoderne cultuur, die begint met de herwaardering van de mens als een zin zoekend gemeenschapswezen.

Thema’s die in De Gezagscrisis – Stuurloos Europa? aan de orde komen zijn onder andere de politieke turbulentie en daarmee verbonden maatschappelijke onzekerheden, de poreuze overheid, mediadynamiek en haar effecten en de complexe problematiek rondom migratie.

Back To Top