skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Moderne westerse filosofie 2

3 aanmeldingen

Verlichting en secularisering

  • Docent(en): Guy Vanheeswijck
  • Jaar: 1ste jaar
  • Datum: 14 december 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

De eerste Verlichtingsdenkers zijn nog zeer sterk religieus. Maar geleidelijk tekent zich in het moderne denken een tendens af in de richting van wat sociologen een differentiëring noemen. Vanaf de achttiende eeuw wordt de hele cultuur niet langer beheerst door de religie. Gaandeweg zullen het politieke, het economische en het wetenschappelijke domein zich losweken uit de religieuze invloedssfeer. De wederwaardigheden van deze evolutie gaan we na aan de hand van het denken van Thomas Hobbes, Blaise Pascal, John Locke en David Hume (met een zijsprong naar William Shakespeare). Samen met David Hume, de sceptische denker van de Verlichting, zal Jean-Jacques Rousseau, de eerste grote denker van de Romantiek, een enorme invloed uitoefenen op het gedachtegoed van de belangrijkste denker van de Verlichting, Immanuel Kant.

Guy Vanheeswijck is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat Germaanse filologie. Hij is gewoon hoogleraar aan de UA, hoogleraar aan de KU Leuven en ex-voorzitter van het Centrum Pieter Gillis, waar onze school mee samenwerkt.
Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van deze school, redacteur van Streven en hoofdredacteur (samen met Ger Groot) van de ‘De uitgelezen filosofen‘.
Belangrijkste publicaties(in boekvorm):
Metafysica als een historische discipline. De actualiteit van R.G. Collingwoods hervormde metafysica. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, 194 pp.
Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken. Pelckmans/DNB, Kapellen, Kok Agora, Kampen, 1993, 212 pp. (tweede druk, 1995)
Over metafysica. R.G.Collingwoods An Essay on Metaphysics. Vertaald, ingeleid, geannoteerd en voorzien van een afsluitend essay. Agora Editie. Kok Agora, Kampen/Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp.
Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Reeks: Verkenningen. Altiora, Averbode/Ten Have, 1997, 80 pp.
Dionysus of de gekruisigde. Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het christendom. Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 blz. (met S.Latré)
Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom. Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 blz.
Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, Morus en Gillis, Klement/Pelckmans 2008.
De draad van Penelope, Polis 2016
Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving. Pol Cortois en Guy Vanheeswijck. Acco 2018

Back To Top