skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Identiteit(en) 3

Voorbij identiteit: identiteit in het comparatief model van Ulrich Libbrecht en het hedendaagse identiteitsdebat

  • Docent(en): Daan Oostveen
  • Datum: 8 juni 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

In de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht speelt de relatie tussen het subject en het object een cruciale rol. De drie ideaaltypen die hij voorstelt – een filosofische cultuur die de nadruk legt op “Zijn”, een filosofische cultuur die de nadruk legt op “Niet-Zijn” en een filosofische cultuur die de nadruk legt op “Worden” – kunnen onderscheiden worden in de manier hoe de relatie tussen het subject en het object wordt geïnterpreteerd. In een Zijnscultuur, vindt het subject – het ego, het ik, de identiteit – zich tegenover de wereld, het object. In een Niet-Zijnscultuur zijn subject en object met elkaar versmolten. De identiteit van het individu en de identiteit van de wereld zijn identiek. In een Wordenscultuur is het subject ingesloten in de wereld; het maakt er deel van uit maar valt er niet volledig mee samen.

Daan F. Oostveen is filosoof, literatuurwetenschapper, en vergelijkend religiewetenschapper. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en is als doctors kandidaat verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Volksuniversiteit in Peking 中国北京人民大学, waar hij werkt aan een proefschrift over meervoudig religieuze identiteiten. Hij studeerde gedurende tien jaar bij Ulrich Libbrecht zijn comparatieve filosofie. Hij is met name geïnteresseerd in de relatie tussen postmoderne kritische theorie en comparatieve filosofie, de hermeneutiek van de religiewetenschappen en posthumane, deconstructivistische en nieuw-materialistische benaderingen in de comparatieve geesteswetenschappen.

Back To Top