skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Inleiding comparatieve filosofie S

40.00

19 aanmeldingen

Wegwijzers in de wereldfilosofie – Het model van Ulrich Libbrecht

  • Docent(en): Els Janssens
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 22 oktober 2022

Beschrijving

A. Wegwijzers in de wereldfilosofie: het model van Ulrich Libbrecht

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen heeft als doel cursisten in contact te brengen met filosofische tradities uit gans de wereld. Omdat deze diversiteit complex is, ontwikkelde haar stichter, Ulrich Libbrecht, een model dat de grote verschillen in kaart brengt en op die manier oriëntatie en inzicht biedt in de grote rijkdom van levensbeschouwelijke diversiteit.

In dit seminarie bestuderen we de landkaart vooraleer we op stap gaan. We kijken welke verhouding tot de werkelijkheid er aan de basis ligt van de verschillende filosofieën en welke gevolgen dit heeft voor de interpretaties van leven en werkelijkheid en voor de levenshouding die hieruit voortkomt. Op die manier worden we ingeleid in de methode van comparatief denken die aan de basis ligt van deze school en die ons kan helpen om zelf de vergelijkingen te maken tussen de verschillende filosofische standpunten die in de cursussen aan bod komen.

Back To Top