skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Tijd 3

40.00

9 aanmeldingen

Tijd buiten de tijd: Arabische literatuur

  • Docent(en): Caroline Janssen
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 17 december 2022
Categorieën: ,

Beschrijving

Dagdeel 1a

We starten de exploratie van tijdsbeleving in de Arabische literatuur bij de vroegst overgeleverde teksten, een aantal pre-islamitische Arabische gedichten en de Koran. Onmiddellijk zien we een groot verschil. We verankeren deze teksten in de context van het laat-antieke Arabische Schiereiland, en aangrenzende gebieden, en gaan nader in op het contrast. Vervolgens wordt dieper ingegaan op tijd en ruimte binnen het Koranisch discours en het idee van een ‘tijd buiten de tijd.’

Dagdeel 1b

Terwijl de Koran in de sporen van oude culturen vooral tekenen aan de wand ziet, gaan historiografen van het moslimrijk dieper in op de geschiedenis. Al-Biruni, at-Tabari e.a. trachten tot een chronologie van de wereldgeschiedenis te komen. Anderen gaan op zoek naar het pre-islamitische verleden. Ook de koranische tekst ontsnapt niet aan de drang tot historiseren.

Dagdeel 2A

In het derde luik komen literaire werken aan bod. Hier gaan we onder meer nader in op ‘De zaak van de dieren tegen de mensheid’ van de Ikhwan as-Safā’, waarin de geschiedenis van het beschavingsproces negatief geduid wordt en deze geschiedenis zich bovendien herhaalt in een mikrokosmos, op een eiland ergens ‘in de groene zee.’ Terwijl de nadruk ligt op diversiteit – in levensvormen en opinies – wordt een model van rechtvaardigheid naar voren geschoven dat volledig los staat van de rechtspraktijk van het moment. We gaan hier ook nader in op de nostalgische hang naar een geïdealiseerd verleden en het scheppen van verhalen in een tijd buiten de tijd.

Dagdeel 2B

In het sluitstuk kijken we hoe moderne schrijvers (Zakariya Tamir, ‘Abd al-Wahhāb al-Bayati, …) uit het Nabije Oosten een tijdsbeeld uit het verleden oproepen dat ontkoppeld is van de historische realiteit; personages verplaatsen zich door tijden heen, in een surrealistische of poëtische wereld.

Back To Top