skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Tijd 6

30.0040.00

Proust en Bergson

  • Docent(en): Jan Bor, Alexander Roose
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 11 februari 2023
30.00
1 aanmelding
40.00
1 aanmelding

Beschrijving

voormiddag –  ‘Une heure n’est pas un heure’ (Proust) – Alexander Roose


namiddag – Bergson over de tijd als vernieuwing –  Jan Bor 

‘Le temps est innovation ou rien du tout’, schrijft Bergson ergens in zijn hoofdwerk, L’Evolution creatrice. Dat vat de kern van zijn tijdsbegrip goed samen. Tijd zoals we hem ervaren karakteriseert Bergson als ononderbroken voortgang en vernieuwing. Dat lijkt een tegenspraak, maar is het niet, zo wordt in de lezing uitgelegd.

Deze geleefde tijd beperkt zich volgens Bergson niet tot het innerlijk, maar is ook werkzaam in het fysische en het biologische domein. Hij wijdde zelfs en heel boek aan Einsteins relativiteitstheorie. Al beoordeelde hij deze op een bepaald punt fout en veegde Einstein tijdens een beroemde discussie in 1922 de vloer met hem aan, Bergson had op een ander punt wel degelijk gelijk. Later zal Nobelprijswinnaar Prigogine hem in verdediging nemen. Daarvoor al kreeg hij alle credits in het denken van Deleuze. Terecht: Bergson behoort tot de toppen van het westerse wijsgerige hooggebergte.

Co Authors :

promoveerde op een studie over de Franse filosoof Bergson.
Hij was tien jaar voorzitter van de programmaraad van de Stichting Filosofie Oost-West, het zusje van de School voor Comparatieve Filosofie.

Recente boeken:
Op de grens van het denken (2005),Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (2010,), De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen (samen met Ton Lathouwers en Luce Ramakers; 2010), Wat is wijsheid? (2012), De verbeelding van het denken (geheel herziene en uitgebreide druk; 2014); Mondriaan filosoof (2015), OnZen. Over moderne spiritualiteit (2016).

Back To Top