skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Orde en chaos 7

30.0040.00

De orde van de politiek.
Waarin bestaat ze en hoe is ze mogelijk?

  • Docent(en): Toon Braeckman
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 23 maart 2024
30.00
22 aanmeldingen
40.00
40 aanmeldingen

Beschrijving

Hoe kan een veelheid van vrije en gelijke individuen met onderling conflicterende waarden en normen een geordende samenleving vormen? Hoe kunnen zij zich verenigen tot een politieke gemeenschap? – Dat zijn de uitdagingen waarvoor de politiek zich in de moderne samenleving geplaatst ziet. Dat zijn ook de problemen waarvoor de moderne politiek oplossingen bedacht heeft die nog steeds bepalend zijn voor de ‘orde van de politiek’.

In de cursus proberen we greep te krijgen op de eigenheid van die (moderne) politieke orde. We gaan op zoek naar de wijze waarop de spanningsverhoudingen tussen individu en gemeenschap en het probleem van sociale verdeeldheid politieke antwoorden gekregen hebben. Speciale aandacht gaat daarbij naar de rol van ‘gemeenschapszin’ als het steeds weer te bewerkstelligen ‘supplement van de politiek’.

Back To Top