skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Ontmoetingen 1

0.00

35 aanmeldingen

Ontmoetingen met de oudste tradities

  • Docent(en): 1. Stijn Latré, 2. Bart Dessein
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 23 januari 2021

Beschrijving

voormiddag: Stijn Latré over De axiale tijd en de dynamiek van het transcendente

Kort na de tweede wereldoorlog muntte Karl Jaspers de term ‘Achsenzeit’. Met deze term bedoelde hij de enggeestigheid van een al te eurocentrische, christelijke filosofie van de geschiedenis te doorbreken.

In deze lezing staan we eerst stil bij de voorgeschiedenis van de term ‘axiale tijd’. Vervolgens gaan we aan de hand van de analyse van Marcel Gauchet na wat nu precies typerend is voor het axiale tijdperk: welke logica, welke structurele mogelijkheden zitten verborgen in het axiale tijdperk? Het antwoord zit deels in een nieuwe, dynamische verhouding tot het transcendente. In een derde en laatste deel kijken we hoe deze ‘dynamiek van het transcendente’ heeft doorgewerkt in het ontstaan van de moderne tijd en haar vooruitgangsdenken.

namiddag: Bart Dessein over Max Müller en hoe het confucianisme een wereldgodsdienst werd

In de context van de negentiende Europese expansie over de rest van de wereld, verkreeg Europa kennis over de wereldbeschouwingen, filosofieën en religies van Azië en Afrika. Hieruit ontwikkelde zich aan de Europese universiteiten de nieuwe discipline van ‘vergelijkende godsdienstwetenschappen’. Friedrich Max Müller (1823–1900), professor aan de universiteit van Oxford kan als de grondlegger van deze nieuwe discipline beschouwd worden. Zelf had hij geen kennis van het Chinees, maar geïnspireerd door de eerste, christelijk geïnspireerde vertalingen van de confucianistische werken, nam hij het confucianisme op in zijn befaamde reeks “The Sacred Books of the East”.

Op deze lesdag wordt niet enkel ingegaan op hoe en op basis van welke elementen uit de confucianistische leer, het confucianisme in Europa als een religie beschouwd werd, maar ook hoe deze classificering in China zelf aanleiding gaf tot het herdefiniëren van het confucianisme.

Co Authors :

Bart Dessein (PhD Ghent University 1994) is professor in het Department Chinese Taal en Cultuur van de Universiteit Gent. Hij is ook Honorary Professor aan de Liaoning University VRChina en Gastprofessor aan Shanghai University, VRChina. Hij is vice-directeur van de klasse voor humane wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en Senior Associate van het European Institute of Asian Studies, Brussel. Hij is tevens bestuurslid van het Belgisch Hoger Instituut voor Chinese Studien, Brussel. Sinds augustus 2016 is hij voorzitter van de European Association for Chinese Studies.
Bart Dessein heeft voornamelijk gepubliceerd over de vroege boeddhistische filosofie en de de klassieke Chinese filosofie en haar invloed op actueel China.
Recente publicaties:
Confucianized Rationality. Some Reflections on East Asia, Wisdom, and Science
Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rosker and Natasa Visocnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.xxv-xl. Contending for the Truth: Confucianism in the Contemporary PRC, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rosker and Natasa Visocnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.191-212.
Progress and Free Will: On the Buddhist Concept of Time and Its Possibilities for Modernity, Azijkse Studie 1/3, 2016, pp.11-33.
No country has ever benefited from a protracted war. China and the Art of War Philosophy of War and Peace. International Philosophy Olympiad, Edited by Danny Praet. Ghent: Ghent University. Department of Philosophy, 2016, pp.9-16.
On Uttering and Hearing Sound When in the First Trance Stage: Theravada, Sarvastivada and Mahasamghika Viewpoints, In Buddhist Meditative Traditions: Comparison and Dialogue (Fojiao Chanxiu Chuantong: bijiao yu duihua). Edited by Zhuang Kuobin. Dharma Drum Institute of Liberal Arts Research Series 3. Taipei: Dharma Drum Publishing Company, 2016, pp.59-77.
Abhidharma as Rational Inquiry, In Tekst, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.1-16.
Abhidharma in China: Reflections on Matching Meanings and Xuanxue, In Tekst, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.279-295.

Back To Top