skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Muren 9

30.0035.00

Sociale muren

  • Docent(en): Bea Cantillon, Walter Weyns
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 21 mei 2022
30.00
2 aanmeldingen
35.00
12 aanmeldingen

Beschrijving

VM: De muren van de armoede (Bea Cantillon)

De prioritaire missie van de welvaartsstaat is het terugdringen van de armoede. Maar al  verscheidene decennia faalt het sociaal beleid , in België en ook elders in Westerse welvaartsdemocratieën. Dat houdt niet alleen verband met foute beleidskeuzes. Er is meer aan de hand. Het naoorlogse beleidsinstrumentarium is onvoldoende opgewassen tegen de inegalitaire krachten opgeroepen door de grote maatschappelijke transformaties zoals de technologische vooruitgang, de emancipatie van de vrouw, de veroudering , de klimaattransitie. Zo bekeken verkeert de welvaartsstaat in een systemische crisis. Het terugdringen van de armoede in de rijke landen vereist grotere ambities en nieuwe beleidsinstrumenten die voorbij gaan aan de tot dusver gehanteerde strategieën. COVID-19 zal de armoede bij de bevolking op actieve leeftijd verder doen toenemen. Tegelijk biedt de pandemie kansen om decisieve stappen te  zetten in de richting van een herijking van het naoorlogse sociaal contract. Het verbeteren van de mogelijkheden van de zwakkeren veronderstelt het optrekken en het oprekken van de bodem en het midden van de inkomensverdeling, kwaliteitsvolle jobs voor laag- en midden geschoolden, een eerlijke intergenerationele verdeling van de verouderingslast en de verbreding van de basis voor herverdeling. Nieuwe instrumenten als een beperkt basisinkomen en basisbanen zijn daartoe nodig.

NM: Wat muren zeggen. Een analyse van sociaal grenswerk (Walter Weyns)

Onderscheidingen tussen mensen – gegroepeerd in clans, standen, klassen, etnieën, religies, rassen, gender- en andere sociale groepen – nemen vele vormen aan. In deze lezing wordt ingegaan op de grote variëteit aan middelen waarover mensen beschikken om sociale grenzen te trekken: door middel van taal, kleding, haardracht, mutilatie, totem, mythe, wet, initiatie, feest, beroep, ruimtelijke segregatie en wat nog allemaal, tot en met het bouwen van muren, poorten en ophaalbruggen. Het repertoire is eindeloos. Toch zit er een simpele logica in deze warboel: al deze onderscheidingsmiddelen fungeren namelijk als interactiemedia. Ze genereren betekenis en ordenen het leven. Ze spreken een tekentaal. Een muur zegt iets. Toch zijn we ons daar dikwijls niet, of maar half, van bewust. En niet zelden leiden die interactiemedia een eigen leven en gaan ze met ons aan de haal.

Aan de hand van concrete voorbeelden en door middel van fenomenologische reflectie en semiotiek, wordt getoond hoe mensen aan ‘grenswerk’ doen, en hoe ze er soms in verstrikt geraken.

 

Co Authors :

Back To Top