skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Comparatieve filosofie – gratis inleiding

Gratis!

Comparatieve filosofie

  • Docent(en): Els Janssens, Guy Vanheeswijck, Patricia Konings
  • Jaar: 1ste jaar
  • Datum: 17 september 2022
0.00
30 aanmeldingen
0.00
58 aanmeldingen

Beschrijving

Deze inleidende cursusdag biedt aan alle belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de werking en de inhoud van onze school. 

In de voormiddag filosofeert Guy Vanheeswijck over het nut of de nutteloosheid van (comparatieve) filosofie. Vervolgens schetst hij een aantal grote lijnen van de westerse filosofie.
In de namiddag biedt Patricia Konings een eerste kennismaking met het oosterse denken. Daarbij zal dieper worden ingegaan op een aantal kerngedachten van het Indiase en het Chinese denken.
Ten slotte zetten we samen met Els Janssens een eerste stap in de richting van het vergelijken van wereldbeelden. Via het model voor comparatieve filosofie van prof. Ulrich Libbrecht staan we stil bij de basisuitgangspunten die de wereldbeelden van verschillende culturen bepalen.

Deze kennismakingsles is gratis.

Co Authors :

Patricia Konings studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.). Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de KU Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.
Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmens instituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze ‘Filosofie zonder grenzen’, Garant, 2016.

Recent verscheen Mijmeringen in de schaduw. Laatste geschriften van Ulrich Librecht waarvan ze de redactie verzorgde samen met Kim De Baere. (Synthese 2022)

Back To Top