skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Moderne westerse filosofie 2

30.0040.00

Verlichting en secularisering

  • Docent(en): Guy Vanheeswijck
  • Jaar: 1ste jaar
  • Datum: 13 mei 2023
30.00
32 aanmeldingen
40.00
55 aanmeldingen

Beschrijving

De eerste Verlichtingsdenkers zijn nog zeer sterk religieus. Maar geleidelijk tekent zich in het moderne denken een tendens af in de richting van wat sociologen een differentiëring noemen. Vanaf de achttiende eeuw wordt de hele cultuur niet langer beheerst door de religie. Gaandeweg zullen het politieke, het economische en het wetenschappelijke domein zich losweken uit de religieuze invloedssfeer. De wederwaardigheden van deze evolutie gaan we na aan de hand van het denken van Thomas Hobbes, Blaise Pascal, John Locke en David Hume (met een zijsprong naar William Shakespeare). Samen met David Hume, de sceptische denker van de Verlichting, zal Jean-Jacques Rousseau, de eerste grote denker van de Romantiek, een enorme invloed uitoefenen op het gedachtegoed van de belangrijkste denker van de Verlichting, Immanuel Kant. 

Back To Top