skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Moderne westerse filosofie 1

3 aanmeldingen

Humanisme en rationalisme

  • Docent(en): Guy Vanheeswijck
  • Jaar: 1ste jaar
  • Datum: 16 november 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Traditioneel wordt het begin van de moderne filosofie en de moderne Europese cultuur gesitueerd tijdens de overgang van de zestiende naar de zeventiende eeuw. De naam van René Descartes wordt dan graag met deze overgang verbonden. Hij is de eerste van de drie grote metafysici-mathematici (Descartes, Spinoza en Leibniz) die tijdens de zeventiende eeuw het gezicht van de moderne filosofie vorm zullen geven.

In feite is dit slechts de tweede geboorte van het moderne Europa. Een eeuw voor de rationalisten op het toneel verschenen, stonden de humanisten (Erasmus, Morus, Montaigne, …) aan de wieg van de moderniteit.

Kennis over deze eerste, humanistische geboorte van de moderniteit – vaak vergeten in de geschiedenis van de filosofie – is even noodzakelijk als die over de tweede, rationalistische geboorte om de hedendaagse cultuur te kunnen verstaan.

Guy Vanheeswijck is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat Germaanse filologie. Hij is gewoon hoogleraar aan de UA, hoogleraar aan de KU Leuven en ex-voorzitter van het Centrum Pieter Gillis, waar onze school mee samenwerkt.
Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van deze school, redacteur van Streven en hoofdredacteur (samen met Ger Groot) van de ‘De uitgelezen filosofen‘.
Belangrijkste publicaties(in boekvorm):
Metafysica als een historische discipline. De actualiteit van R.G. Collingwoods hervormde metafysica. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, 194 pp.
Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken. Pelckmans/DNB, Kapellen, Kok Agora, Kampen, 1993, 212 pp. (tweede druk, 1995)
Over metafysica. R.G.Collingwoods An Essay on Metaphysics. Vertaald, ingeleid, geannoteerd en voorzien van een afsluitend essay. Agora Editie. Kok Agora, Kampen/Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp.
Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Reeks: Verkenningen. Altiora, Averbode/Ten Have, 1997, 80 pp.
Dionysus of de gekruisigde. Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het christendom. Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 blz. (met S.Latré)
Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom. Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 blz.
Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, Morus en Gillis, Klement/Pelckmans 2008.
De draad van Penelope, Polis 2016
Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving. Pol Cortois en Guy Vanheeswijck. Acco 2018

Back To Top