skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Chinese filosofie 4

2 aanmeldingen

Latere ontwikkelingen in confucianisme en taoïsme

  • Docent(en): Patricia Konings
  • Jaar: 2de jaar
  • Datum: 22 juni 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Aan de vooravond van het keizerrijk, einde 3e eeuw v.C., lijkt, althans voorlopig, ook de strijd beslecht op intellectueel vlak. Van de Honderd Scholen die tijdens de filosofische bloeiperiode (500-200 v.C.) verschenen, blijven slechts enkele grotere stromingen over. Het confucianisme, vanaf de 2e eeuw v.C. als staatsideologie op de voorgrond, het taoisme eerder op de achtergrond.

Tijdens deze les kijken we naar de intellectuele tendenzen, zoals die zich aftekenen in de loop van de eeuwen die volgen. We bestuderen achtereenvolgens de toenemende belangstelling voor kosmologische speculaties en de invloed ervan op het toenmalige (en huidige) Chinese wereldbeeld, de heropleving van het taoïsme, een periode die bekend staat als het neo-taoïsme, en tenslotte vanaf de 10e-11e eeuw n.C., de opkomst van het neo-confucianisme.

Patricia Konings studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.). Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de KU Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.
Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

Back To Top