skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Indiase filosofie 1

Upanishaden van de Veda: ontdekking van het Zelf

  • Docent(en): Bruno Nagel
  • Jaar: 1ste jaar
  • Datum: 27 april 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

We maken kennis met het begin van de Indische filosofie zoals dat naar voren komt in de teksten van de Veda (12de-6de eeuw voor Chr.). Het denken ontwikkelt zich hier vanuit een rituele en mythische denktrant, waarin kosmische samenhangen een belangrijke rol spelen, naar het radicale meditatieve eenheidsperspectief van de Oudere Upanishaden. Daar vinden we voor het eerst ook de gedachten over karma en reïncarnatie, en over bevrijding daarvan, die voor het Indische denken maatgevend zijn geworden. Aan de hand van enkele oorspronkelijke teksten, met name uit een van de oudste Upanishaden, wordt ingegaan op de eenheid van alles in het Zelf (Atman) en op de ervaringsachtergronden daarvan.

Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-iraanse talen en culturen te Utrecht.

Hij was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta, publiceerde artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte en ook over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zen-boeddhisme.
Hij was ook (mede-) redacteur van drie wijsgerige bundels over thematieken rond metafysica, spiritualiteit en transcendentie en hij was redacteur van de rubriek ‘Comparatieve filosofie’ in het tijdschrift ‘Filosofie‘ dat uitgegeven wordt bij Garant.
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom 2003). Het deel over India werd door hem geredigeerd.
Hij maakte deel uit van het redactieteam van het boek Wereldfilosofie (2010) en schreef het hoofdstuk over ‘Indiase filosofie‘ en over ‘Schopenhauer en India‘.

Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

Back To Top