skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Gegeven of maakbaar? 6

30.0040.00

Voorbij het onderscheid natuur en techniek.
Op zoek naar de plaats van de mens aan de hand van enkele Japanse denkers

  • Docent(en): Kristien Hens
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 22 februari 2025
30.00
40.00
Categorieën: ,

Beschrijving

In het westers denken over hoe we de ecologische crisis moeten aanpakken vinden we vaak twee ogenschijnlijk tegenstrijdige posities terug. Enerzijds zijn er denkers die ervan uitgaan dat de technologische vooruitgang ons uit de huidige situatie zal kunnen helpen. Anderzijds zijn er mensen die pleiten voor een terugkeer naar een zuiverdere natuur, waar er zo min mogelijk menselijke inmenging is, of waar mensen zelf terugkeren naar een levenswijze die minder bezoedeld is door techniek. Deze posities hebben een niet zo verschillend uitgangspunt. Ze gaan er namelijk allebei van uit dat er een onderscheid is tussen mens en techniek enerzijds en natuur anderzijds. Menselijk handelen en ingrijpen in de natuur is in deze visie iets dat van buitenaf gebeurt.

In deze les gaan we op zoek naar een alternatief. We onderzoeken of het mogelijk is om mensen en menselijke artefacten te zien als onderdeel van een relationeel web. We doen dat aan de hand van oudere en recente Japanse denkers. We onderzoeken het verschil tussen Japanse en westerse concepten van natuur en wildernis. Tenslotte staan we stil bij de vraag hoe deze ideeën nieuwe inzichten kunnen geven wat betreft ecologische kwesties.

 

Back To Top