skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

< Schuif de tabel naar links om meer te zien

Zowel voor de on campus cursussen of seminaries, als voor de livestream cursussen dient  men zich vooraf – per lezing – via de website aan te melden en te betalen.

Het gewone tarief is € 40 voor on campus sessies en € 30 voor  het volgen van de livestreams.

Personeelsleden en studenten van UA kunnen zich gratis aanmelden mits zij hun stamnummer of studentennummer vermelden. Dit gebeurt via de volgende 2 stappen : in je accountgegevens bij ‘Tarieven’ kies je ‘Personeelslid UA’ of ‘Student UA’, vul je jouw personeelsnummer of studentennummer in, en doe je een update van de gegevens. Daarna vul je bij elke aanmelding voor een les in het vakje Waardebon  ‘personeelslidua’ of ‘studentua’ in en druk je op  ‘Couponcode toepassen’.

Niet UA studenten kunnen genieten van 50% korting, eveneens mits vermelding studentenkaart. Dit gebeurt via de volgende 2 stappen : in je accountgegevens bij ‘Tarieven’ kies je ‘‘Student niet UA’,  vul je jouw studentennummer in en doe je een update van de gegevens. Daarna vul je bij elke aanmelding voor een les in het vakje Waardebon  ‘studentnietua’ in en druk je op  ‘Couponcode toepassen’.

Wie het financieel moeilijk heeft, kan via het contactformulier een kortingsaanvraag indienen.  Indien deze korting wordt toegestaan door de school dien je volgende 2 stappen te ondernemen : in je accountgegevens bij ‘Tarieven’ kies je ‘‘SCFA-kt” en doe je een update van de gegevens. Daarna vul je bij elke aanmelding voor een les in het vakje Waardebon  ‘SCFA-kt’ in en druk je op  Couponcode toepassen’.

Wie via een email een digitale geschenkbon heeft ontvangen, kan deze eveneens bij de online inschrijving ‘verzilveren’. De wijze waarop staat vermeld in deze e-mail.

Back To Top