skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Islamitische tradities

13 aanmeldingen

Verschillende tradities in de islam

  • Docent(en): Abied Alsulaiman
  • Jaar: 3de jaar
  • Datum: 16 februari 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

De lessenreeks bestaat uit drie sessies.

In de eerste sessie wordt een algemene schets gegeven van de historische achtergronden van de islam, met name de religieuze, sociale, culturele en politieke factoren die op het Arabisch Schiereiland, de bakermat van de islam, invloed hebben. Hierbij wordt ook een algemene geschiedenis van de islamitische wereld geschetst vanaf het begin (7de eeuw) tot aan het einde van het Ottomaanse Rijk (begin 20ste eeuw), met een schets van de Arabisch-islamitische Beschaving.

De tweede sessie wordt toegewijd aan de leer en de religieuze ontwikkelingen van de islam in de kristallisatiefase van de Arabisch-islamitische Beschaving (10de eeuw). Zowel het geloof en de praxis, als de voornaamste stromingen en sekten worden hierbij behandeld.

In de derde en laatste sessie worden de voornaamste hedendaagse stromingen, bewegingen en ontwikkelingen binnen de moderne moslimwereld geschetst en toegelicht. Het behandelde gebied: de Arabische staten van Marokko tot aan de Arabische Golf, Perzië, Afghanistan en Turkije, met verwijzingen naar de rest van de moslimwereld.

Abied Alsulaiman is momenteel het hoofd van de onderzoeksgroep ‘Translation Technology’ van de onderzoekseenheid ‘Translation Studies’ aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij is ook medestichter van de Arabic Translators International (ATI), een internationale vereniging die Arabische vertalers wereldwijd verenigt en editor van de Engelstalige reeks die de vereniging onder de naam ATI-Publications uitgeeft.

Aan de KU Leuven (Campus Antwerpen) doceert hij juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken (Arabisch – Nederlands). Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en juridisch vertalers (Arabisch – Nederland) in Antwerpen.
Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken, sociaal tolken; juridisch vertalen, juridische terminologie (Arabische staten, België en Nederland); literair religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies, geschiedenis; Semitische talen, taalkunde; Hebraïstiek, Judeo-Arabische Literatuur.

Back To Top