skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Orde en chaos 5

40.00

12 aanmeldingen

Chaos en orde in China

  • Docent(en): Bart Dessein, Patricia Konings
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 04 mei 2024
Categorieën: ,

Beschrijving

VM: De kunst van Heer Chaos – Orde en chaos in oude Chinese teksten (Patricia Konings)

Wie is Heer Chaos waarover gesproken wordt in het boek Zhuangzi? En wat precies is de kunst die aan hem toegeschreven wordt?
Wie of wat is Hundun, de oerchaos, die genoemd wordt in Chinese kosmogonische mythen?
Is de orde waarover gesproken wordt in oude confucianistische teksten dezelfde als de orde waarover Meester Lao en Meester Zhuang het hebben?

In dit seminarie gaan we aan de hand van tekstfragmenten op zoek naar de betekenis van orde en chaos in het oude Chinese denken.”

NM: Schrijven en lezen tussen de regels – Canon en literaire waardering in China (Bart Dessein)

In een interview dat hij in mei 2010 gaf, stelde Gao Xingjian (1940–), Nobelprijswinnaar literatuur 2000, het volgende: “Ik voel mij thuis in de ruimte die niet begrensd wordt door macht, natie of grondgebied. Want dat geeft mij de mogelijkheid om te communiceren met iedereen, waar hij of zij zich ook bevindt, uit welke achtergrond hij ook zijn zin en richting put. Wij zijn allemaal mensen, toch? Ook al zijn we nog zo verschillend, die verschillen zijn vertaalbaar en mededeelbaar. Omdat wij op grond van ons mens-zijn niet alleen verschillend, maar ook gelijk zijn”.[1]

In dit seminarie wordt deze stelling als uitgangspunt genomen om de problematiek van ‘canon en literaire waardering’ in de literatuur van de Chinese cultuursfeer te bespreken. Aan de hand van uittreksels van werken van verschillende auteurs uit de Chinese cultuursfeer wordt toegelicht hoe literatuur (niet enkel in China) per definitie ‘politiek’ is, hoe auteurs en hun werk op nationaal vlak door de ‘politiek’ beïnvloed worden, hoe ook de politiek bepaalt welke literatuur tot de canon behoort, en hoe schrijvers tegelijkertijd ook een internationale dialoog aangaan met de rest van de wereld.

[1] https://www.mo.be/artikel/gao-xingjian-niet-begrensd-door-macht-natie-grondgebied. Laatst geraadpleegd op 20 juni 2023.

Co Authors :

Back To Top