skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Orde en chaos 4

40.00

31 aanmeldingen

Afgronden van chaos – van Nietzsche tot quantum

  • Docent(en): Peter De Graeve
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 09 maart 2024
Categorie:

Beschrijving

We beleven een tijdperk van wereldwijde ontkoppeling, waarvan de realiteit steeds vaker wordt uitgedrukt met het voorvoegsel ‘de-’. Naast het ‘de-centreren’ van het klassieke subject, kennen we sinds langere tijd ook de fameuze ‘de-constructie’ van grote wijsgerige tradities of, op het maatschappelijke vlak, de ‘de-kolonisatie’ van de moderne wereld. Recent zijn we ook nog eens toegetreden tot het tijdperk van de ‘de-globalisering’ en meteen tot de ontnuchtering die ermee gepaard gaat: over China spreken wereldleiders nu nog slechts in termen van ‘de-risking’

Deze universele verbrokkeling van een schijnbare (of slechts ingebeelde?) eenheid roept doembeelden op van een naderende chaos – voor zover wij hierdoor al niet overspoeld waren sinds die presidentiële bullebak, een dis-ruptor eerste klasse, één en ander ‘Great Again’ wilde maken. Hoe is het gesteld met onze tolerantiedrempel voor chaotische existenties? Aan de hand van een bloemlezing filosofische en, in mindere mate, natuurwetenschappelijke teksten proberen we samen uit te maken hoe dicht we precies bij de afgrond staan (en hoe avontuurlijk die positie wel niet is).

Back To Top