skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Orde en chaos 3

40.00

20 aanmeldingen

Chaos versluiert de orde.
Over ‘Eenheid van Zijn’ bij Ibn-al-Arabi en doorbraak in de godheid bij Meister Eckhart.

  • Docent(en): Christine Gruwez, Marcel Braekers
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 10 februari 2024
Categorie:

Beschrijving

VM: Ibn-al-Arabi’ (Christine Gruwez)

Ibn al-‘Arabi (Murcia 1165- Damascus 1240) wordt in islamitische kringen de Eckhart (Hochheim 1260 – Avignon 1328) van de islam genoemd. Beide dertiende-eeuwse filosofen en mystici beklemtonen de eenheid van de Werkelijkheid. De veelheid is slechts schijn en afgeleide. Voor ibn al-‘Arabi is de Ene Werkelijkheid (whadat al-wujud) waar de mens deel van uitmaakt versluierd. Als soefi ervaart hij dat zuivere intellectuele speculatie niet volstaat om het toebehoren tot het grote Geheel te omschrijven. Daarvoor moet de mens gebruik maken van de verbeelding, die een bijzondere plaats krijgt in al-‘Arabi’s filosofie.

NM: Meister Eckhart (Marcel Braekers)

Meister Eckhart is een van de meest markante mystici van het westerse christendom. Hij was predikbroeder en behoort tot de eerste generatie dominicaanse theologen zoals ook Albertus magnus en Thomas van Aquino. Zijn visie op God en mens kan men typeren als wezensmystiek waardoor hij in de lijn staat van de pseudo-Dionysius en Augustinus en toch een heel andere weg gaat omdat niet Plato maar Aristoteles de belangrijkste filosoof is geworden.

Van Eckhart zijn een aantal preken en traktaten bekend waarin hij op een ongehoorde manier durft spreken over God, de aard van de mens en hoe wij horen te leven.

Bij Eckhart is de oorspronkelijke en uiteindelijke term van eenheid Godheid.

Geboren worden is het proces van afscheid van uiterlijke verhoudingen, de groei naar loutere innerlijkheid. Geboren zijn is de voleinding, het thuiskomen (durchbruch) in de Godheid. Zijn thematieken zijn daarbij afgescheidenheid, Godsgeboorte en de Adel van de ziel.

In het seminarie gaan we in het eerste uur in op enkele basisideeën die deze mystiek typeren. In het tweede uur lezen we een van zijn belangrijkste preken: beati pauperes spiritu.

Co Authors :

Back To Top