skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Orde en chaos 8

30.0040.00

Het ordenen van de wereld: oosterse en westerse visies

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 20 april 2024
30.00
21 aanmeldingen
40.00
37 aanmeldingen

Beschrijving

Interacties tussen verschillende regio’s in de wereld gebeuren in specifieke temporele en ruimtelijke contexten, en zijn afhankelijk van hoe verschillende regio’s elkaar percipiëren. Deze percepties zijn in belangrijke mate door culturele patronen bepaald. Daar waar de Europese Unie (EU) als normatief aanvaard wordt door de bevolkingen van de EU-lidstaten en van die landen die het EU-lidmaatschap ambiëren, daar is het erkennen van deze identiteit van de EU buiten Europa en haar directe omgeving en buiten de reikwijdte en het vooruitzicht van EU-lidmaatschap veel minder vanzelfsprekend.

Dat China in deze omstandigheden toenemend gepercipieerd wordt als initiatiefnemer in het installeren van een nieuwe, alternatieve orde in de wereld – een orde die gebaseerd is op relaties en die appelleert aan het aloude concept ‘alles-onder-de-hemel’ (tianxia) eerder dan een orde gebaseerd op normatieve waarden – ligt mee aan de basis van het contemporaine narratief van een nieuwe koude oorlog.

In navolging van de observaties van Paul Ricoeur dat narratieven een middel zijn om onszelf in de wereld te begrijpen, en van Michel Foucault dat een discours een vormende kracht heeft, wordt in deze lezing ingegaan op de herkomst en de kracht van het bipolaire wereldverhaal, en wordt een alternatief ‘één wereldverhaal’ van intercultureel begrip naar voren gebracht.

Back To Top