skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Orde en chaos 3

Boeddhistische filosofie en Queer theory.
Dialogen over non-essentialisme.

  • Docent(en): Bee Scherer
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 18 november 2023
Lees meer
18 aanmeldingen
Lees meer
31 aanmeldingen

Beschrijving

In deze module kijken we naar de ontmoeting van twee niet-essentialistische filosofische benaderingen van individuele subjectiviteit en sociale verbondenheden: Queer Theory (QT) en boeddhistische denk- en praktijktradities. We bespreken verschillende boeddhistische opvattingen over menselijke identiteit, sociale theorie en queere seksualiteit en subjectiviteiten.

Onderwerpen zullen omvatten:

– Inleiding tot de belangrijkste kenmerken van boeddhistische niet-essentialismen

– QT als een uitdagende methode van niet-essentialistische deconstructie, het verontrusten en weerstaan van onderdrukkende en schadelijke maatschappelijke scripts

– de receptie van kritische culturele theorieën in boeddhistische tradities en studies

– perspectieven en praktijken met betrekking tot seksualiteit(en) en sekse/geslacht in boeddhistische wijsbegeerte en culturen.

– Theoretiseren van genderdeficiëntie en gender-weerstand in boeddhistische teksten en QT

– Boeddhistische en queer cognitieve en morele filosofieën van seks, seksualiteit en geslacht

– Ervaring en actiefilosofie van queere subjectiviteiten

– belangrijkste denkers en trends, van constructief-kritische en reflectieve emic-modi van niet-essentialistisch boeddhistisch denken en beoefenen in dialoog met QT

– QT en mogelijke impulsen erop vanuit het boeddhistische denken

– Queer-boeddhistische politieke en activistische filosofie

Back To Top