skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Muren 3

1 aanmelding

Muren in de Indiase en de joodse traditie

  • Docent(en): Joachim Yeshaya, Winand Callewaert
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 13 november 2021

Beschrijving

VM: Kasten in India: stadstuintjes met hoge afsluitingen, of niet? (Winand Callewaert)

Als iets mijn kijk op onze samenleving heeft veranderd, dan is het zonder twijfel het kastensysteem in India. Ieder heeft een verschillende taak, volgens zijn sub-kaste, maar dezelfde opdracht en ik durf na tientallen jaren in India het volgende op papier te zetten: ‘Mensen worden niet gelijk geboren en zijn niet gelijk.’ Hoe hard het ook moge klinken: wij zijn niet gelijk door de plaats van onze geboorte, onze familie, onze DNA, ons karma, enzovoort. De ongelijkheid, de indeling in kasten, is in het oude Indië niet ingesteld, maar is vastgesteld.
Kasten zijn een wereldwijd fenomeen, in de geschiedenis en vandaag. Het fenomeen laat zien hoe één groep Homo sapiens zich beter voelt dan een andere en door dat gevoelen ook zijn gedraag laat beïnvloeden. En dat gevoelen heeft inderdaad geleid tot ook mensonterende excessen.

NM: Muren in de Hebreeuwse Bijbel en de joodse traditie (Joachim Yeshaya)

In deze lezing wordt na een inleiding (dagdeel 2A) over verschillende soorten muren in de Hebreeuwse Bijbel en de joodse traditie—gaande van ommuurde Bijbelse steden over het “teken aan de wand” tijdens het feestmaal van Belsassar in Daniël 5 tot de restanten van gettomuren of de nog steeds in gebruik zijnde omheining (eroev) rond Antwerpen—dieper ingegaan op het grote belang van de westelijke muur (of Klaagmuur) binnen het jodendom (dagdeel 2B). Deze muur, die niet tot de Tempel zelf behoorde maar het platform waarop deze Tempel stond aan de westkant ondersteunde, kreeg in het jodendom een centrale rol om de verwoesting van de Tempel te betreuren en te bidden voor de wederopbouw ervan (en ook voor allerlei meer persoonlijke gebeden). De Klaagmuur is de meest heilige plaats binnen het jodendom en het meest populaire bedevaartsoord. Het is—in tegenstelling tot bijvoorbeeld de synagoge—een plaats die als intrinsiek heilig wordt beschouwd, als de meest heilige plaats van de heilige stad Jeruzalem in het heilige land Israël.

Co Authors :

Joachim Yeshaya is doctor-assistent Hebreeuwse letterkunde aan de KU Leuven. Hij studeerde aan de Universiteit Gent, de School of Oriental and African Studies (SOAS) en het University College London (UCL) en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor hij naar Leuven kwam, was hij postdoctoraal onderzoeker in Bochum, Frankfurt am Main en Gent. Daarnaast is Dr. Yeshaya editor Middeleeuws Jodendom voor de Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR; De Gruyter), voorzitter van de Leuvense afdeling van het Oude Nabije Oosten genootschap Ex Oriente Lux (EOL) en geaffilieerd onderzoeker bij het Instituut voor Joodse Studies (IJS) van de Universiteit Antwerpen.

Back To Top