skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Joods-christelijke traditie

Christendom. Een uitdaging voor morgen?

  • Docent(en): Luc Anckaert
  • Jaar: 3de jaar
  • Datum: 9 oktober 2021

Beschrijving

Christendom

Een uitdaging voor morgen?

De christelijke religie is veelvuldig. In onze uiteenzetting willen we vanuit een filosofische invalshoek verkennen wat er op het spel staat in het christendom. Daarbij geven we een voorkeursaandacht aan het katholicisme omdat deze in onze contreien de belangrijkste richting is in het christendom. We besteden aandacht aan drie thema’s: de offerproblematiek, onsterfelijkheid als kwaliteit van leven en het ethische natuurwetsdenken en personali​sme.

Back To Top