skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Indiase filosofie 3

Het boeddhisme van het kleine en het grote voertuig

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Jaar: 2de jaar
  • Datum: 16 december 2023
Lees meer
19 aanmeldingen
Lees meer
20 aanmeldingen

Beschrijving

Als vervolg op de behandeling van het oudste boeddhisme in het eerste jaar wordt nu ingegaan op de latere ontwikkelingen van het boeddhistisch denken in India.

Allereerst worden enkele belangrijke filosofische ontwikkelingen binnen het zogenaamde boeddhisme van Kleine Voertuig besproken: de vraag of de entiteiten van de wereld zich binnen een eindige of oneindige tijd bevinden of, integendeel, de tijd inherent is in de dingen zelf; en de vraag hoe het karmisch resultaat dat in het huidige leven opgebouwd wordt vergolden wordt in een volgend leven. Deze vraagstellingen waren voornamelijk aanwezig binnen de sarvastivada-school.

Hierna wordt de ontwikkeling van het zogenaamde boeddhisme van het Grotere Voertuig geschetst, en wordt bediscussieerd wat de rol van de mahasamghika-school hierin was.

Van hieruit wordt de stap gezet naar het denken van Nagarguna die als een van de grootste denkers van het boeddhisme beschouwd wordt, en die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het concept van de ‘leegte’.

Tot slot wordt ook ingegaan op de wijzigingen in de boeddhistische kosmologie die het gevolg waren van de ontwikkeling van het boeddhisme van het Grote Voertuig, en op de bijzondere rol van de bodhisattva in deze ontwikkeling.

 

Back To Top