skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Indiase filosofie 3

14 aanmeldingen

Het boeddhisme van het kleine en het grote voertuig

  • Docent(en): Bruno Nagel
  • Jaar: 2de jaar
  • Datum: 16 februari 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Als vervolg op de behandeling van het oudste boeddhisme in het eerste jaar wordt nu ingegaan op de latere ontwikkelingen van het boeddhistisch denken in India. We zien daarbij hoe het boeddhisme vanuit zijn meditatieve praktijk telkens weer kritisch stelling neemt tegen fixatietendensen binnen de eigen traditie.

Allereerst komen de pogingen aan de orde die in de scholen van het zgn. Kleine Voertuig werden gedaan om zo radicaal mogelijk de vergankelijkheid van alles te denken. Daarna gaan we in op een tekst van Nagarjuna, waarin deze de betekenis en strekking van zijn filosofie of anti-filosofie van de leegte uitlegt. Nagarjuna geldt als de grootste denker van het boeddhisme. Hij speelde een belangrijke rol in het denken van het Grote Voertuig in India en zijn invloed reikt tot in het Chinese en Japanse zen-boeddhisme.

Vervolgens bekijken we de overgang naar het zgn. Grote Voertuig met zijn grotere nadruk op mystieke ervaring en op de rol van de bodhisattva. In het kader van de verhouding tussen de verschillende voertuigen komt ook het verhaal over een verloren zoon uit het Lotus-sutra aan de orde.

Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-iraanse talen en culturen te Utrecht.

Hij was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta, publiceerde artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte en ook over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zen-boeddhisme.
Hij was ook (mede-) redacteur van drie wijsgerige bundels over thematieken rond metafysica, spiritualiteit en transcendentie en hij was redacteur van de rubriek ‘Comparatieve filosofie’ in het tijdschrift ‘Filosofie‘ dat uitgegeven wordt bij Garant.
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom 2003). Het deel over India werd door hem geredigeerd.
Hij maakte deel uit van het redactieteam van het boek Wereldfilosofie (2010) en schreef het hoofdstuk over ‘Indiase filosofie‘ en over ‘Schopenhauer en India‘.

Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

Back To Top