skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Comparatieve filosofie 4 – on campus

35.00

9 aanmeldingen

Deze les gaat door in een lokaal van UA (zie ‘praktische informatie’ voor adres en parkeermogelijkheden).

U ontvangt voorafgaand aan de les een link en de nodige informatie om deze les desgewenst ook ‘on line’ te kunnen volgen, mocht u op het laatste moment verhinderd zijn aanwezig te zijn. U kan de les tot 1 maand nadien opnieuw ‘on line’ bekijken.

Naast een digitale syllabus ontvangt u in het leslokaal ook een gedrukt exemplaar.

Categorie:

Beschrijving

Woorden van vuur: bruidsmystiek in oost en west

‘Ik voeg me bij de Heer,/ mijn onuitsprekelijk mooie Heer/ van de bergtoppen/ mijn Heer wit als jasmijn…’ Woorden als deze van de middeleeuwse Indiase mystica en dichteres Mahadeviyakka vormen een expressie van bruidsmystiek. Dit fenomeen, dat we zowel in het Oosten als in het Westen aantreffen, beschrijft de verhouding tussen de ziel en God of het goddelijke in termen van liefde en erotiek. Of, misschien preciezer gezegd, het gehele spectrum aan de menselijke liefde en erotiek wordt door bruidsmystici ingezet om hun intimiteit met het goddelijke te verwoorden.

Tijdens de bijeenkomst richten wij op vier figuren uit oost en west die hun omgang met hun goddelijke geliefde bezingen: de grote soefimysticus Rumi, de bhaktidichteressen Mirabai en Mahdeviyakka en Hadewijch ‘van Antwerpen’. Door hen te vergelijken ontstaat een rijk weefsel van elkaar wederzijds verhelderende overeenkomsten en verschillen.

Back To Top