skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Chinese filosofie 3

30.0040.00

Latere ontwikkelingen in confucianisme en taoïsme

  • Docent(en): Patricia Konings
  • Jaar: 2de jaar
  • Datum: 16 november 2024
30.00
40.00

Beschrijving

Aan de vooravond van het keizerrijk, einde 3e eeuw v.C., lijkt, althans voorlopig, ook de strijd beslecht op intellectueel vlak. Van de Honderd Scholen die tijdens de filosofische bloeiperiode (500-200 v.C.) verschenen, blijven slechts enkele grotere stromingen over. Het confucianisme, vanaf de 2e eeuw v.C. als staatsideologie op de voorgrond, het taoïsme eerder op de achtergrond.

Tijdens deze les kijken we naar de intellectuele tendenzen, zoals die zich aftekenen in de loop van de eeuwen die volgen. We bestuderen achtereenvolgens de toenemende belangstelling voor kosmologische speculaties en de invloed ervan op het toenmalige (en huidige) Chinese wereldbeeld, de heropleving van het taoïsme, een periode die bekend staat als het neo-taoïsme, en tenslotte vanaf de 10e-11e eeuw n.C., de opkomst van het neo-confucianisme. 

Back To Top