skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Tijd 3

30.0040.00

Tijd en tijdbeleving in China

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 5 november 2022
30.00
27 aanmeldingen
40.00
38 aanmeldingen

Beschrijving

Tijdloosheid en eeuwen die slechts zestig jaar duren: 

Tijdrekening en kalenders zijn niet universeel. In de Westerse wereld is tegenwoordig de Gregoriaanse kalender in gebruik. Deze naar Paus Gregorius XIII genoemde kalender werd in 1582 ingevoerd en was een aanpassing van de juliaanse kalender die naar Julius Caesar genoemd was.

Niet alleen binnen eenzelfde culturele context zijn er in de loop der tijden verschillende kalenders in gebruik geweest; ook andere culturen kunnen een eigen kalender hebben.

Dit geldt ook voor China, waar er traditioneel een lunisolaire kalender gebruikt werd. Op vandaag wordt die lunisolaire kalender (ook wel de ‘boerenkalender’ genoemd) gebruikt naast de ‘Westerse’ kalender.

Ook referentiepunten kunnen verschillen. Waar in het Westen de referentie naar Christus (voor en na Christus) gangbaar is, is dit in China niet het geval. Hier werd met regeerperiodes en dynastieën gewerkt, een gebruik dat op vandaag in Taiwan nog steeds bestaat.

Deze civiele eerder dan religieuze referenties nemen niet weg dat verschillende filosofieën en religies in China hun eigen interpretatie van ‘tijd’ en ‘tijdbeleving’ hebben. Zo hebben confucianisten en taoïsten een verschillend tijdsconcept, en zijn deze tijdsconcepten op zich weer anders dan die in het boeddhisme.

In deze lezing wordt ingegaan op de bijzonderheden van de Chinese civiele tijdrekening zoals die in de confucianistische samenleving gehanteerd werd en op de oorsprong van deze jaartelling (eeuwen die slechts zestig jaar duren), en op de bijzonderheden van de interpretatie van tijd in het taoïsme en het Chinese boeddhisme (tijdloosheid).

Back To Top