skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Islamitische tradities

30.00

Moslimdenkers in het Westen

  • Docent(en): Dirk Debeaussaert
  • Jaar: 3de jaar
  • Datum: 11 september 2021
30.00
7 aanmeldingen
Lees meer
12 aanmeldingen
Categorieën: ,

Beschrijving

De verhouding tussen de islam en het Westen is ongemakkelijk. Niet zelden wordt de islam beschouwd als een systeem dat vreemd is aan en zelfs vijandig is ten aanzien van het Westen. De ontwikkelingen van de laatste jaren in de islamitische wereld, de gestage opkomst van het radicaal islamisme dat gekenmerkt wordt door een antiwesterse retoriek en de intensiteit van het islamitisch extremisme leiden er toe dat de islam als cultuur en religie vereenzelvigd word met de meest radicale emanaties ervan.

De ideologen en propagandisten van deze extremistische strekkingen bevinden zich voor een deel in het Westen. Anderzijds treft men hier ook een groot aantal van hun grootste opponenten, de modernistische islamitische denkers, aan. Sommigen putten zich uit in apologetische geschriften over de islam, maar een aantal tracht een nieuwe – op moderne inzichten gestoelde – interpretatie en invulling te geven aan de islam, waarin onder- meer de scheiding tussen staat en godsdienst centraal staat. Deze denkers leggen daarmee niet alleen de basis voor een fundamentele herbronning van de islam, maar ook voor een ‘Westerse’ islam.

In de cursus wordt ingegaan op de voornaamste doctrinaire thema’s die bij deze (nieuwe) denkers aan bod komen en wordt bekeken in hoeverre zij op succesvolle wijze een nieuwe interpretatie aan het klassieke doctrinaire denken van de islam zouden kunnen geven.

Back To Top