skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Gegeven of maakbaar? – seminarie 3

40.00

Michel Foucault.
Seksualiteit tussen gegevenheid en vrijheid

  • Docent(en): Rob Devos
  • Jaar: seminarie
  • Datum: 8 februari 2025
Categorie:

Beschrijving

Michel Foucault, de auteur van ‘de dood van de mens’, focust op de bepaaldheid van mensen. Het subject is het product van disciplinering en normalisering. In zijn latere werk echter bestudeert Foucault de praktijken waardoor individuen hun eigen subjectiviteit vormgeven. Foucaults denkweg is zo een uitstekende aanzet tot een reflectie over de spanning tussen gegevenheid en vrijheid. Het seminarie wil deze spanning toetsen aan het domein van de seksuele identiteit. Na een uiteenzetting over dit thema, lezen we teksten uit De wil tot weten en Het gebruik van de lust.

Back To Top