skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Tijd 7

30.0040.00

Cyclische versus lineaire geschiedenisfilosofie

  • Docent(en): Koen Verrycken
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 11 maart 2023
40.00
30.00
1 aanmelding

Beschrijving

Hoewel het begrip ‘filosofie van de geschiedenis’ pas in 1765 door Voltaire werd gecreëerd, is het denken over geschiedenis en tijd reeds in het oude Griekenland en het Jodendom begonnen. Traditioneel neemt men aan dat de Griekse opvatting van de geschiedenis ‘cyclisch’ was en de Joods-christelijke opvatting ‘lineair’, al zijn er ook in het Griekse denken elementen van een lineair geschiedenisbegrip (progressief of regressief) terug te vinden. Als voorbeeld van een cyclische Griekse visie op tijd en geschiedenis nemen we de  Stoa, als voorbeeld van een lineaire conceptie de geschiedenistheologie van Augustinus.

In de Moderne Tijd (17de – 19de eeuw) domineert een profane lineaire geschiedenisfilosofie, vooral maar niet uitsluitend een filosofie van de vooruitgang (voorbeeld Condorcet). Daarnaast is er de terugkeer van een cyclisch model (voorbeelden Vico en Lasaulx). De Moderne geschiedenisfilosofie culmineert in de geschiedenisfilosofie van Hegel, een dialectische vooruitgangsfilosofie met tegelijk cyclische elementen.

In de Hedendaagse periode is Spengler de belangrijkste vertegenwoordiger van een cyclische geschiedenisfilosofie. Als voorbeeld van een recente lineaire en optimistische geschiedenisfilosofie nemen we Fukuyama.

Co Authors :

promoveerde op een studie over de Franse filosoof Bergson.
Hij was tien jaar voorzitter van de programmaraad van de Stichting Filosofie Oost-West, het zusje van de School voor Comparatieve Filosofie.

Recente boeken:
Op de grens van het denken (2005),Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (2010,), De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen (samen met Ton Lathouwers en Luce Ramakers; 2010), Wat is wijsheid? (2012), De verbeelding van het denken (geheel herziene en uitgebreide druk; 2014); Mondriaan filosoof (2015), OnZen. Over moderne spiritualiteit (2016).

Back To Top