BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20190921T080000Z X-CALEND:20200613T073000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-73EF-BA50-F2FC-F15B13AD5C90} X-WR-CALNAME:Comparatieve Filosofie (2) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074530Z DESCRIPTION:1e jaar: Yangisme en taoïsme\; Patricia Konings\n\n2e jaar: He idegger en de existentiefilosofie\; Dirk De Schutter\n\n3e jaar: ‘Als ee n dauwdruppel op het gras’ Japanse filosofie in dialoog met het Westen\; Michel Dijkstra\n\nThemajaar ‘identiteiten’: Persoonsidentiteiten ove r de dood heen in de westerse filosofie\; Stefaan Cuypers. Over filosofisc he en fysische onsterfelijkheid: ontwikkelingen in het taoïsme\; Bart Des sein \n\nwww.comparatievefilosofie.be\n\nwww.uantwerpen.be/nl/c ampusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/\n\n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190921T163000 DTSTAMP:20190104T145747Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190921T100000 LAST-MODIFIED:20190922T133043Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Comparatieve Filosofie cursussen 2019 TRANSP:OPAQUE UID:20190104T145747Z-885043933@marudot.com X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074532Z DESCRIPTION:1e jaar: Het oudste boeddhisme\; Bruno Nagel / Edel Maex\n\n2e jaar: Het postmoderne denken: Lyotard\, Derrida en Baudrillard\; Dirk De S chutter\n\n3e jaar: De urgentie van comparatieve filosofie\; Hein van Dong en\n\nThemajaar ‘identiteiten’: Cultuur\, culturaliseren rond identite it en de dekolonisering van de mentaliteit\; Rik Pinxten \n\nww w.comparatievefilosofie.be\n\nwww.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar -de-campus/campus-drie-eiken/\n\n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191019T163000 DTSTAMP:20190104T145747Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191019T100000 LAST-MODIFIED:20191003T110721Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Comparatieve Filosofie cursussen 2019 TRANSP:OPAQUE UID:20190104T145747Z-1404179034@marudot.com X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074533Z DESCRIPTION:1e jaar: Humanisme en rationalisme\; Guido Vanheeswijck\n\n2e j aar: Filosofische stromingen in het hindoeïsme\; Bruno Nagel\n\n3e jaar: Vergelijking van wereldbeelden. Libbrechts model voor comparatieve filosof ie\; Els Janssens \n\nThemajaar ‘identiteiten’: Schijnidentiteiten\, maskers en imago’s\; Walter Wey ns \n\nwww.comparatievefilosofie.be\n\nwww.uantwerpen.be/nl/campusle ven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/\n\n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191116T163000 DTSTAMP:20190104T145747Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191116T100000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Comparatieve Filosofie cursussen 2019 TRANSP:OPAQUE UID:20190104T145747Z-707259960@marudot.com X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074533Z DESCRIPTION:1e jaar: Verlichting en secularisering\; Guido Vanheeswijck\n\n 2e jaar: Too far East is West\; Daan F. Oostveen\n\n3e jaar: Integratie va n wereldbeelden. Libbrechts levensfilosofie\; Els Janssens \n\nThemajaar ‘identiteiten’: De vreemdeling in onszelf. Nadenken over de islam voorbij een oriëntalistisch kader\; N adia Fadil \n\nwww.comparatievefilosofie.be\n\nwww.uantwerpen.be/nl/ campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/\n\n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191214T163000 DTSTAMP:20190104T145747Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191214T100000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Comparatieve Filosofie cursussen 2019 TRANSP:OPAQUE UID:20190104T145747Z-1192586964@marudot.com X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074533Z DESCRIPTION:Reeks Regio’s:\n Els Janssens - Dichter in de wereld\, denken en dichten vanuit Libbrechts comparatief model\n \nReeks O ntmoetingen:\n Voormiddag Stijn Latré – De axiale tijd e n de dynamiek van het transcendente\n Namiddag Bart Dessein – Over Max Müller en hoe het confucianisme een wereldgodsdienst werd\n \nReeks Middeleeuws denken:\n Paul Wackers - “Quasi libe r et pictura”\, algemene inleiding in het middeleeuws denken\n \nMeer in fo op de website: www.comparatievefilosofie.be \nWegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar -de-campus/campus-drie-eiken/ \n \n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T163000 DTSTAMP:20190920T064742Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T100000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb:COMPARATIEVE FILOSOFIE - lessenreeks TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000602DD009C461D501000000000000000 010000000E9F793CC6E8BEC40A6012397170D8ED6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n105\nClean\nDocumentEmail\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE \nX-NONE\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n< m:brkBinSub m:val="-\;-"/>\n\n\n< m:lMargin m:val="0"/>\n\n\n\n\n\n\n

Reeks Regio’\;s:

                Els Janssens - Dichter in de werel d\, denken en dichten vanuit Libbrechts comparat ief model

 \;

< span lang=NL-BE style='mso-ansi-language:NL-BE'>Reeks Ontmoetingen:

                Voormiddag Stijn Latré –\; De axiale ti jd en de dynamiek van het transcendente

                Namiddag Bart Dessein –\; Over Max Müller en hoe het confucianisme een wereldgodsdienst werd

 \;

Reeks Midd eleeuws denken:

                 Paul Wackers - “\ ;Quasi liber et pictura”\;\, algemene inleiding in het middeleeuws de nken

 \;

Meer info op de website: www.comparatievefilosofie.be

Wegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/campu sleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/

< p class=MsoNormal>&n bsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074534Z DESCRIPTION:Reeks Regio’s:\n Marc Colpaert – Iran\, een vroedvrouw voor het Westen ?\n \nReeks Ontmoetingen:\n Brun o Nagel en Koen Verrycken – Schopenhauer en het Indiase denken\n \nReeks Middeleeuws denken:\n Anthony Dupont – Eeuwige zoektocht naar waarheid: leven\, denken en werken van Augustinus van Hippo\n \nMeer info op de website: www.comparatievefilosofie.be \nWegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-n aar-de-campus/campus-drie-eiken/ \n \n \n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T093000 DTSTAMP:20190920T064742Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T090000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb: TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001004EECBC661D501000000000000000 010000000290F152CA105264498F8CE7783771E3A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n105\nClean\nDocumentEmail\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Reeks Regio’\;s:

 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; Marc Colpaert –\; Iran\, een vroedvrouw voor het Westen ?

 \;

Reeks Ontmoetingen:

 \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Bruno Nagel en Koen Verryc ken –\; Schopenhauer en het Indiase denken

 \ ;

Reeks Middeleeuws denken:

 \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Anthony Dupont –\; Ee uwige zoektocht naar waarheid: leven\, denken en werken van Augustinus van Hippo

 \;

Meer info op de website: www.comparatievefilosofie.be

Wegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/cam pusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074535Z DESCRIPTION:Reeks Regio’s:\n Voormiddag Walter Van Herck – Filosoferen in het wild\, Thoreau en de geest van Amerika\n Namiddag Patrick Collard – Jorge Luis Borges als zelfverklaarde “ in de metafysica verdwaalde Argentijn”\n \nReeks Ontmoetingen:\n Joris Tulkens – Een christen tussen moslims\, Nicolaes Cleynaert s\, actieve pluralist of naïeve idealist?\n \nReels Middeleeuws denken:\n Rudi te Velde – Waar vragen wij naar als we God vragen? Over Thomas’ benadering van de godsvraag\n \nMeer info op de website: ww w.comparatievefilosofie.be \nWegbesc hrijving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-dr ie-eiken/ \n \n \n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200418T093000 DTSTAMP:20190920T064742Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200418T090000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb: TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002077F860C761D501000000000000000 01000000096BC3B31C48FCD4DA6622DD6B78E17E9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n105\nClean\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-N ONE\n\n\ n\n\n\n< w:DontGrowAutofit/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:naryLim m:val="undOvr"/>\n\n

Reeks Regio’\;s:

                Voormiddag Walter Van Herck –\; Filosoferen in het wild\, Thoreau en de geest va n Amerika

                 Namiddag Patrick Collard –\; Jorge Luis Borges als zelfverklaarde “\;in de metafysica verdwa alde Argentijn”\;

 \;

Reeks Ontmoet ingen:

                 Joris Tulkens –\; Een christen tussen moslims\, Nicolaes Cleynaerts\, actieve pluralis t of naïeve idealist?

 \;

Reels Middeleeuws denken:

                Rudi te Velde & #8211\; Waar vragen wij naar als we God vragen? Over Thomas’\; benade ring van de godsvraag

 \;

Meer info op d e website: www.comparatievef ilosofie.be

Wegbeschrijving: www.uantw erpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/< /o:p>

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074535Z DESCRIPTION:Reeks Regio’s:\n Guy Van Heeswijck – De lach en de waarheid – Kundera\, Havel\, Kolakowski\n \nReeks Ontmoetingen:\n Jan Peter Schouten – De ontdekkers van het hindoeïsme\, ontmoeting met een vreemde religie\n \nReeks Middeleeuws denken:\n Michel Dijkstra – In alle dingen heb ik rust gezocht\, de weg n aar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester Dogen\n \nMeer info op de we bsite: www.comparatievefilosofie.be \nWegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/ campus-drie-eiken/ \n \n \n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200516T093000 DTSTAMP:20190920T064742Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200516T090000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb: TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001057FBC4C761D501000000000000000 010000000CB93333901587449AAF83A282F3D0F05 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n105\nClean\nDocumentEmail\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE \nX-NONE\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n< m:brkBinSub m:val="-\;-"/>\n\n\n< m:lMargin m:val="0"/>\n\n\n\n\n\n\n

Reeks Regio’\;s:

                Guy Van Heeswij ck –\; De lach en de waarheid –\; Kund era\, Havel\, Kolakows ki

 \;

< span lang=NL-BE style='mso-ansi-language:NL-BE'>Reeks Ontmoetingen:

                Jan Peter Schouten –\; De ontdekkers van het hindoeïsme\, ontmoet ing met een vreemde religie

 \;

Reeks Mi ddeleeuws denken:

                 Michel Dijkstra –\; In alle dingen heb ik rust gezocht\, de weg naar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester Dogen

 \;

Meer info op de website: www.comparatievefilosofie.be

Wegbeschrij ving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-cam pus/campus-drie-eiken/

 \;

&nbs p\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190920T074536Z DESCRIPTION:Reeks Regio’s:\n Henk Oosterling – Waar geen wil is\, is een weg\, Japans denken over verzet in ecopanische tijden\n \ nReeks Ontmoetingen:\n Voormiddag Ady Van den Stock – De profeet en de wijze\, islamitisch-confucianistische filosofie in China\n Namiddag Willy Vande Walle – Vruchtbare akker of rotsige b odem\, het existentiële dilemma van de vroege christelijke missie in Japa n\n \nReeks Middeleeuws denken:\n John Arblaster - “Het l even funderen op een afgrond”\, over Jan van Ruusbroec en de minne\n \nM eer info op de website: www.comparatievefilosofie.be \nWegbeschrijving: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-we g-naar-de-campus/campus-drie-eiken/ \n \n \n DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200613T093000 DTSTAMP:20190920T064742Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200613T090000 LAST-MODIFIED:20190920T093454Z LOCATION:UA Wilrijk\, Campus Drie Eiken\, gebouw R\, parking 3 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb: TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020DCF05CC861D501000000000000000 010000000AE4A92383721E84085B49C952D0BF4AB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n105\nClean\nDocumentEmail\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE \nX-NONE\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n< m:brkBinSub m:val="-\;-"/>\n\n\n< m:lMargin m:val="0"/>\n\n\n\n\n\n\n

Reeks Regio’\;s:

                Henk Oosterling –\; Waar geen wil is\, is een weg\, Japans denken over verzet in eco panische tijden

 \;

Reeks Ontmoet ingen:

                 Voormiddag Ady Van den Stock  211\; De profeet en de wijze\, islamitisch-confucianistische filosofie in China

                 Namiddag Willy Vande Walle –\; Vruchtbare akker of ro tsige bodem\, het existentiële dilemma van de vroege christelijke missie in Japan

 \;

Reeks Middeleeuws denken:

                John Arblaster - “\;Het leven funde ren op een afgrond”\;\, over Jan van Ruusbroec en de minne

 \;

Meer info op de website: www.comparatieve filosofie.be

Wegbeschrijving: www.uant werpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR