skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Regio's

In deze reeks maken we kennis met culturen en tradities die tot nog toe niet of weinig aan bod kwamen in het gewone programma.

Ontmoetingen

In deze reeks richten we de aandacht op sleutelmomenten of -figuren, meestal in historische context, die bepalend zijn geweest voor ontmoetingen tussen verschillende culturen en/of denktradities.

Middeleeuws denken

In deze reeks verdiepen we ons in een vaak ondergewaardeerde periode, die zowel voor het Westen als het Oosten een belangrijk scharniermoment geweest is.

Back To Top