skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 11

53 aanmeldingen

Schijnidentiteiten, maskers en imago’s

  • Docent(en): Walter Weyns
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 16 november 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Wat het ‘zelf’ ook moge zijn, het is een taak, een opdracht waarmee de huidige maatschappij haar leden opzadelt. Zelfwaan is het cement van de geïndividualiseerde maatschappij. Maar blijkbaar ervaren velen die opdracht als (te) zwaar. We zijn nog niet zover dat mensen de opdracht afwijzen of verwerpen, integendeel. Maar velen lijden eronder. Zoals Christopher Lasch een halve eeuw geleden al schreef: het zelf is narcistisch geworden, kleinzielig, vol zelfbeklag; het is verontwaardigd over wat het allemaal wordt aangedaan, en is de therapeutische toer op gegaan.

Om deze sociaalpsychologische conditie te kunnen doorgronden ontrafelen we, aan de hand van concrete voorbeelden, de structuur van ‘het zelf’ als een spiegel-zelf, en onderzoeken we of, en zo ja: hoe, die structuur wijzigt in tijden van institutionele afbrokkeling en vertechnisering van het sociale leven.

Back To Top