skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Regio’s 3

0.00

Waar geen wil is, is een weg
Japans denken over verzet in ecopanische tijden

  • Docent(en): Henk Oosterling
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 27 maart 2021

Beschrijving

Wat kan de rol zijn van inzichten uit de interculturele filosofie voor de transitie naar een duurzame circulaire economie? Als er na de postmoderniteit geen Groot Verhaal meer is – behalve het neoliberale marktdenken – waarop politici en beleidsmakers zich kunnen beroepen, hoe kunnen discoursen uit andere culturen dan daarin voorzien? Ubuntu is daar tegenwoordig een van. Maar in een toespitsing en actualisering van inzichten, zoals ‘basho’ en ‘ma’ van de Kyotoschool – Nishida, Nishitani, Abe, Ohashi – is het mogelijk licht te werpen op de mentaliteit die we nodig hebben om onze catastrofiele levensstijlen te transformeren. Daarbij wordt ook geput uit het werk van Franse differentiedenkers, zoals Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze en Guattari. Door een integrale gezondheidsvisie op verschillende politieke schalen te enten komt in een grote feedbackloop de gezondheid van de Aarde in samenhang met ons zelfbewustzijn, ons professionele leven en onze politieke oriëntaties in beeld.

Back To Top