skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Regio’s 4

0.00

Denken op het Amerikaanse continent

 

  • Docent(en): 1. Walter Van Herck, Patrick Collard
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 17 april 2021
Categorieën: ,

Beschrijving

voormiddag: Walter Van Herck over Filosoferen in het wild: Thoreau en de geest van Amerika

De Amerikaanse geest van ‘self-reliance’ (Emerson) komt zeer goed tot uiting in Henry Thoreau’s Walden or Life in the Woods. Van 1845 tot 1847 trok Thoreau zich terug in een zelfgebouwde hut nabij Walden Pond. Thoreau zocht niet alleen bewijs te leveren van de mogelijkheid van economische zelfstandigheid, maar tevens was hij op zoek naar de spirituele bron van zijn leven door een leven in de natuur. Zijn impliciete maatschappijkritiek is blijven voortleven en vond o.a. een actueel vervolgverhaal in Into the Wild. We ontdekken samen de centrale ideeën van Walden.

 

namiddag: Patrick Collard over Jorge Luis Borges als zelfverklaarde  “in de metafysica verdwaalde Argentijn”

Tot aan het einde van zijn leven bleef dichter, essayist en auteur van korte verhalen Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 – Genève, 1986), een controversiële figuur, niet in het minst om ideologische redenen. Maar weinig hedendaagse schrijvers hebben de literatuur – en ook de filmkunst – zo grondig  beïnvloed als hij.

Onder het mom van ficties, vaak verwant met detectiveverhalen, het magisch realisme of de fantastische literatuur, ironiseert Borges over de wijsgerige stelsels en stelt hij de werkelijkheid ter discussie. Constant maakt hij de grens tussen fictie en werkelijkheid wazig en inverteert hij beide termen. Hij maakt van de bibliotheek een metafoor van het universum en suggereert dat de literatuur weleens de enige werkelijkheid zou kunnen zijn; geen wonder dus dat ze bij hem zo vaak haar eigen thema wordt.

Borges stelt de wereld voor als een labyrint waarin de mens, om enig houvast te hebben en om wat orde in de chaos te scheppen, zich gaat opsluiten in andere, mentale, labyrinten: filosofische systemen, dogma´s, godsdiensten en allerlei vormen van ketterijen, waarvan de leerstellingen  een onuitputtelijke bron van fantastische literatuur worden. Het idealisme van George Berkeley en het pessimisme van Arthur Schopenhauer verdienen hierbij een bijzondere vermelding voor hun impact op Borges´ literaire creatie.

In het vooruitzicht van de lesdag, is de lectuur van volgende verhalen van Borges aanbevolen: “De tuin met de zich splitsende paden”, “De dood en het kompas”, “De theologen”, “Het huis van Asterion”, “De andere dood”, “Deutsches Requiem”.

Co Authors :

Prof.dr. em. Patrick Collard is ere gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent (vakgebied Spaanstalige literatuur), waar hij in 1977 promoveerde op een proefschrift dat enkele jaren later zijn eerste boek zou worden: Ramón J. Sender en los años 1930-1936. Sus ideas sobre la relación entre literatura y sociedad (1981). Hij doceerde ook enkele jaren aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen (aan de toenmalige UIA) en was gastprofessor aan de Universidad Iberoamericana van Mexico Stad .

Naast het onderwijs van specifiek  literaire vakken, was hij jarenlang titularis van het opleidingsonderdeel “Cultuurkunde van Spanje en Spaans-Amerika”.  In 2009 ontving hij de Onderwijsonderscheiding van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent.

Het algemeen kader van zijn onderzoeksdomein behelst de Spaanstalige prozaliteratuur van de tweede helft van de 20e eeuw, waarin hij  Spaanse, Cubaanse en Colombiaanse schrijvers bestudeert, alsook het werk van de  Argentijn Borges. Het onderzoek is vooral gericht op de modaliteiten van de relaties tussen geschiedenis en fictie. De gastrokritiek is een van zijn andere onderszoeksthema’s. Zijn wetenschappelijke publikatielijst telt een honderdtal titels, waaronder, in boekvorm,  Cómo leer a Alejo Carpentier (1991), Murales, figuras, fronteras. Narrativa e historia en el Caribe y Centroamérica (2003, met Rita De Maeseneer), Encuentros de ayer y reencuentros de hoy. Flandes, Países Bajos y el mundo hispánico en los siglos XVI-XVII (2009, met Miguel Norbert Ubarri en Yolanda Rodríguez Pérez), Saberes y sabores en México y el Caribe (2010, met Rita De Maeseneer). Hij is auteur van de teksten van de 63 lemmata over Hispano-Amerikaanse en Braziliaanse literatuur van het  Dictionnaire du romantisme (2012, Dir. Alain Vaillant).

Hij is ere werkend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

Back To Top